Krytiny a klempířské práce

Krytiny a klempířské práce

Druhy střešních krytin

Krytina je vrchní vrstva střešního pláště, která chrání vnitřní prostory budovy před deštěm, sněhem, větrem a před slunečním zářením. Krytiny existují skládané a povlakové. Střešní plášť se skládá z krytiny, nosné vrstvy střešní krytiny a doplňkových vrstev (např. pojistná hydroizolace).

Střechy Kredit

Obr. 1: Střecha se skládanou krytinou

 Reference - ploché střechy panelových domů - detail

Obr. 2: Střecha s povlakovou krytinou

Skládané krytiny jsou vytvořeny z rovných nebo tvarovaných dílců, které se kladou přes sebe (s přesahem) nebo se spojují drážkou či připevňují sponami. Skládané krytiny se používají pro sklonité střechy. Musejí bezpečně odvádět vodu ze střechy. Protože většinou nejsou vodotěsné, má každý druh skládané krytiny stanovený minimální bezpečný sklon střechy. Nosná vrstva krytiny se provádí ve formě dřevěných latí přibíjených na krokve nebo vazníky nebo ve formě celoplošného bednění z prken přibíjených na krokve nebo vazníky.

 

Obr. 3: Střešní krytina pokládaná na latě

 

Obr. 4: Bednění

Povlakové krytiny se používají u plochých střech. Jedná se o krytiny z asfaltových pásů nebo fóliových izolací.

 

Skládané střešní krytiny

 • Dělení skládaných krytin dle materiálu:

  • dřevěný šindel,

  • pálené (keramické) tašky,

  • betonové tašky,

  • břidlice,

  • ekoternit,

  • plechové krytiny.

 

Dřevěný šindel

Obr. 5: Dřevěný šindel

Vyrábí se ze smrkového nebo modřínového dřeva strojně řezáním nebo ručně štípáním. Tyto druhy dřeva obsahují velké množství silic, tím je šindel odolnější proti povětrnostním vlivům. Šindel je lehký a má dobré izolační vlastnosti. Hodí se na ekologické a historické stavby. Jeho životnost je kratší v porovnání s krytinami keramickými, betonovými apod. Nutné je i pravidelné napouštění impregnačními látkami. Šindel se přibíjí na laťování, vzájemně se šindele spojují do drážky.

Obr. 6: Vzájemné spojení šindelů do drážky

Pálené (keramické) tašky

Jsou vyrobené z pálené keramické hlíny. Krytiny z pálených tašek se kladou na latě, hřeben se kryje hřebenáči. Jedná se o střešní krytinu s dlouhou životností. Nevýhodou je vyšší hmotnost. Keramické tašky jsou vyráběné v mnoha tvarech. Jejich povrchová úprava se provádí engobou s matným povrchem nebo glazurou s povrchem lesklým.

obrazek 

Obr. 7: Barevné varianty pálené krytiny

obrazek

Obr. 8: Přehled výrobků pálené krytiny

Betonové tašky

Jsou odolné vůči mrazu, tlaku a deformaci, rozměrově přesné a jednoduché na pokládání. Kladou se na latě. Výhodou je dlouhá životnost, až 100 let. Nevýhodu představuje vysoká hmotnost, příliš zatěžují konstrukci krovu. Tašky jsou opatřeny povrchovou úpravou, nejčastěji dvojitým akrylátovým nástřikem. Povrch je lesklý nebo matný.

Obr. 9: Varianty betonových tašek Bramac

Břidlice

Jedná se o drahou krytinu z přírodního nerostu břidlice. Má vysokou mechanickou pevnost a pružnost a snadnou opracovatelnost štípáním. Opracovává se do různých tvarů. Dnes je používána spíše na opravy historických objektů. Vyznačuje se velmi dlouhou životností, nízkou nasákavostí a nehořlavostí. Je však křehká.

 

 

 

 

 

Obr. 10: Břidlice na střeše

Ekoternit

Jedná se o imitaci břidlicové krytiny, ekoternit je nástupce dříve používaného eternitu. Jde o maloformátovou plastovou šablonu vyráběnou z recyklovaného plastu nebo o šablonu z vláknocementu. Oba materiály použité pro výrobu jsou tvarově i vzhledově obdobné, mají podobné vlastnosti. Šablony vysoce odolávají povětrnostním vlivům, mechanickému poškození a UV záření. Jsou lehké a mrazuvzdorné. Kladou se na celoplošné bednění.

obrazek

Obr. 11: Ekoternit

Plechové krytiny

Jsou profilované do vzhledu klasických tašek. Vyrábějí se také velkoplošné plechové tabule s prolisy, imitujícími skládanou krytinu, které se vyznačují velmi rychlou montáží s minimem spár. Největší výhodou plechových krytin je nízká hmotnost a poměrně dlouhá životnost. Krytina se klade na latě nebo bednění.

Obr. 12: Tvary plechových krytin

 obrazek 

Obr. 13: Pokládka velkoplošné plechové střešní krytiny

Klempířské práce

Klempířské práce doprovázejí téměř všechny střechy. Řeší odvod vody ze střechy a styk střechy s jinými konstrukcemi proti zatékání vody.

Obr. 14: Oplechování úžlabí střechy měděným plechem

Pro klempířské práce se používají nejčastěji pozinkované ocelové plechy, plechy měděné a plechy titanzinkové. Proti korozi se musejí povrchově upravovat pouze plechy pozinkované. Ty se povrchově upravují nátěry na stavbě (nutno obnovovat) nebo poplastováním a nástřiky ve výrobnách.

Obr. 15: Podokapní žlab a svod z pozinkovaného plechu

Zdroje
 • DOSEDĚL, Antonín a kol. Stavební konstrukce pro 2. a 3. ročníky SOU. Praha: Sobotáles,1998, 116 s. ISBN 80-85920-51-4.

Obrázky:

Kontrolní otázka
 1. Jaký je rozdíl mezi skládanými a povlakovými střešními krytinami?
 2. Co tvoří nosnou vrstvu střešní krytiny?
 3. Jak se vyrábí dřevěný šindel?
 4. Jakou povrchovou úpravu mohou mít keramické tašky?
 5. Uvěď výhody a nevýhody betonových střešních tašek.
 6. V jakých tvarech se vyrábějí plechové střešní krytiny?
 7. Co jsou klempířské práce?
 8. Jaké materiály se používají pro klempířské práce?

 

Vhodné pro žáky ZŠ

Při cestě ze školy sledujte různé varianty střešních krytin na střechách domů.