Rozdělení

Rozdělení

Druhy lešení

Lešení dělíme podle účelu použití a materiálu, ze kterého je vyrobeno.

Pracovní lešení

Jedná se o lešení s pracovními podlahami, určené k bezpečnému provádění prací ve výškách. Jedná se o dočasné konstrukce, které poskytují bezpečné pracovní místo pro prováděné práce na lešení.

Prostorové lešení

Jde o lešení o třech nebo více polích v příčném a podélném směru.

Podpěrné lešení

Má podpěrnou funkci při provádění stavebních prací

Řadové lešení

Označujeme též jako fasádní

Vysunuté lešení

Hlavní nosnou konstrukcí jsou vysunuté a staticky zajištěné nosníky

Pojízdné lešení

Je to lešení používající pojízdný podvozek se stabilizačními prvky, brzdy vzpěry

stabilizační šrouby, patky

Volně stojící lešení

Jeho stabilita je zajištěna jinými stabilizačními prvky, vzpěry atd.

Dílcová lešení

Lešení sestavována z lešeňových dílců. Lešení má mnoho výrobců a je specifikováno ověřeným typovým provedením a návodem na použití. Jedná se o sestavy dílců, které do sebe přesně zapadají a jsou bezpečně jištěny proti uvolnění.

Podle materiálu:

  • Dřevěná,

  • Ocelová,

  • Z pozinkovaných slitin.

Zdroje
  • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
  • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
  • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
  • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.
Testy