Novodobá lešení

Novodobá lešení

Dílcová systémová lešení

 • Dílcové lešení - lešení sestavené převážně z lešeňových dílců.

Dílcová lešení se dnes běžně používají jako komplexní lešeňový systém. Je to sestava vzájemně spojitelných dílců s ověřením typového provedení a návodem na montáž demontáž toho daného typu systémového výrobku lešení. Tyto systémová lešení definují přesně sestavu jako specifické uspořádání propojených dílců a systémovou sestavu jako sestavu lešeňového systému tvořící komplexní lešení nebo jeho reprezentativní část.

Fasádní lešení Alfix

Hlavní výhody

 • Jednou z předností fasádního lešení Alfix je i rychlá montáž a demontáž.
 • Té napomáhá zejména jednoduchost, konstrukční důvtipnost a opakovatelnost jednotlivých dílů, ale také nízká hmotnost dílů, která snižuje namáhavost montáže a umožňuje snadnou manipulaci s díly lešení.
 • Fasádní lešení Alfix odpovídá současným trendům univerzálního lešení pro hrubou stavbu, dokončovací a rekonstrukční práce.
 • Pomocí základních a doplňkových dílů lešení lze vyřešit jakýkoliv úkol nejen v oblasti stavební výroby.   Umístění prvků v konstrukci

Obr. 1: Systémové lešení ALFIX

Podrobná charakteristika fasádního lešení Alfix

Rozměry fasádního lešení

Jedná se o fasádní rámová lešení v šířkách buď 730mm nebo 1090mm, s užitným zatížením 2 kN/m2.
Lešení lze stavět v běžných případech do výšky 50m.

Zakládní díly lešení

Základními díly jsou svislý ocelový rám, rektifikační patka, podlážka, diagonála, podélné zábradlí, boční zábradlí, okopová zarážka podélná a příčná, a v posledním patře zábradelní nosník a zábradelní sloupek.

Uzavřené stavěcí svislé rámy dvou šířek 730mm a 1090mm a tří výšek 670, 1000 a 2000 mm se na sebe osazují na trny, které jsou pevnou součástí rámu.

Klínové spoje pro připojení dvoutrubkového zábradlí jsou umístěny na rámu zevnitř.

Podlážky

Samonosné podlážky se osazují do horního U-profilu stavěcího rámu a zároveň vyztužují lešení v horizontálním směru.

Podlážky se vyrábí dřevěné, ocelové pozinkované perforované, hliníkové a pertinaxové v hliníkovém rámu šířek 320 nebo 600mm a délek od 730 do 3070 mm.

Zavětrovací diagonály

Hlavní nosnou konstrukci rámového lešení, tvořenou stavěcími rámy a podlážkami, doplňují zavětrovací diagonály. Jsou to trubky, opatřené z jedné strany spojkou, délky od 2800 do 3600 mm.

Diagonála se na jedné straně zaklesne do svislého rámu a na druhé upevní spojkou. Přenáší tlakové a tahové síly a zaručuje svislost a kolmost konstrukce lešení. Úhlopříčné ztužení se provádí v každém pátém poli.

Montáž lešení

K montáži fasádního lešení se prakticky používá pouze pěti stále se opakujících činností:

osazení svislého stavěcího rámu

zaklesnutí podlážky do rámu

zavěšení zábradlí

zaháknutí okopové zarážky na rám a zavětrování diagonálou

Novodobé systémy lešení

Obr. 2: Fasadní lešení č. 1

 

Obr. 3: Fasádní lešení č. 2

Pojízdné lešení

Obr. 4: Pojízdné lešení

Obr. 5: Pojízdné lešení

 

 

Zdroje
 • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
 • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
 • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
 • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

Obrázky

 • Obr. 1: Systémové lešení ALFIX. Fasádní lešení ALFIX. ALFIX als [online]. 2012 © Copyright ALFIX [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.leseni-alfix.cz/leseni/leseni-fasadni/charakteristika-fasadni-leseni/
 • Obr. 2: Fasadní lešení č. 1. Stavební rámové lešení. KARLOVARSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. - cesta ke spokojenosti [online]. 20111 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.kvstavebni.cz/pronajem-leseni.html
 • Obr. 3: Fasádní lešení č. 2. Stavební rámové lešení. KARLOVARSKÁ STAVEBNÍ s.r.o. - cesta ke spokojenosti [online]. 20111 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.kvstavebni.cz/pronajem-leseni.html
 • Obr. 4: Pojízdné lešení. Pojízdné lešení. EMKOL Litomyšl [online]. © 2006 - 2014 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.emkol.cz/eshop/product/pojizdne-leseni-boss-1-8-x-1-45-m-klasik/
 • Obr. 5: Pojízdné lešení. Pojízdné lešení. EMKOL Litomyšl [online]. © 2006 - 2014 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.emkol.cz/eshop/product/pojizdne-leseni-boss-1-8-x-1-45-m-klasik/
Kontrolní otázka
 • Co rozumíme pod pojmem novodobá lešení?
 • Jaké jsou výhody novodobých lešení?