Přestavby budov

Přestavby budov        

Učební celek se zabývá problematikou správného provádění prací při stavebních úpravách, opravách objektů pozemních staveb vznikající zejména v důsledku jejich poruch. Dále  seznamuje s příčinami těchto poruch  a  s technologickými postupy správného provádění  oprav prací a normami zaměřené na tuto činnost včetně zásad hygieny práce a BOZP.

Obr. 1: Přestavba budovy

Obr. 2: Přestavba budovy

Obr. 3: Přestavba budovy

Obr. 4: Přestavba budovy

Obr. 5: Přestavba budovy

Zdroje
  • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
  • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
  • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
  • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

Obrázky

  • Obr. 1: Přestavba budovy. Přestavby budov. Living.cz [online]. 2012 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.google-obrazky.eu
  • Obr. 2: Přestavba budovy. Přestavby budov. Living.cz [online]. 2012 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.google-obrazky.eu
  • Obr. 3: Přestavba budovy. Přestavby budov. Living.cz [online]. 2012 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.google-obrazky.eu
  • Obr. 4: Přestavba budovy. Přestavby budov. Living.cz [online]. 2012 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.google-obrazky.eu
  • Obr. 5: Přestavba budovy. Přestavby budov. Living.cz [online]. 2012 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.google-obrazky.eu
Zapamatuj si

Učební celek přestavby budov pojednává o poruchách stavebních konstrukcí, popisuje rekonstrukce základů, svislých a vodorovných konstrukcí, stavební úpravy izolací, adaptace při zřizování a rozšiřování otvorů, vybourávání a podchycování zdí a příček, opravy schodů, podlah, omítek, panelových objektů, udržování budov a bezpečnost práce při přestavbách.