Činnosti ledvin

Řízení činnosti ledvin

Činnost ledvin je pro lidský organismus velmi důležitá.

Řízení ledvin probíhá na úrovni nervové a látkové (hormonální). Centrum nervového řízení je v mezimozku a je zde řízena regulace prokrvování ledvin. Průběh vyprazdňování močového měchýře řídí nervy z páteřní míchy. Látkové řízení ovlivňuje antidiuretický hormon, aldosteron a renin.

Antidiuretický hormon se tvoří v hypotalamu. Dostává se do krevního oběhu a svými účinky ovlivňuje tubulární systém ledvin. Vstřebáváním vody nazpět snižuje množství denní diurézy.

Aldosteron vzniká v kůře nadledvin. Ovlivňuje a podílí se na vstřebávání sodíku.

Renin je zodpovědný za regulaci filtrace moči v glomerulech. Je to hormon, který se tvoří v ledvinách a aktivuje bílkovinu ovlivňující smršťování cév hladké svaloviny. Díky tomuto se snižuje glomerulární filtrace.

Zdroje
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
  • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
  • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
  • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. File:Aldosteron.svg. Wikimedia. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Aldosteron.svg
  • Obr. 2: Autor neznámý. Antidiuretic Hormone (ADH) antagonists. Learn the heart. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.learntheheart.com/cardiology-review/antidiuretic-hormone-adh-antagonists/
Obrázek

Obr. 1: Aldosteron - chemická stavba

Obrázek

Obr. 2: Antidiuretický hormon - chemická stavba

Doplňující učivo

Aldosteron - způsobuje zpětné vstřebávání sodíkových iontů a vody v ledvinných tubulech, zejména z primárni moči, způsobuje vylučování draslíkových iontů a vodíkových iontů.

ADH - vazopresin - antitidiuretický hormon - uložen v neurohypofýze, zvyšuje propustnost buněk koncem distálních tubulů a sběrných kanálků pro vodu, a tím její zadržení v těle.

Renin - hormon ovlivňující hladkou svalovinu cév.

Glomerulární filtrace - tvorba primární moči, v glomerulech.

Diuréza - množství definitivní moče za 24 hodin.

Anurie - stav, kdy dojde k poklesu denní diurézy a to u dospělých (0 - 50 ml/den).

 

 

Víte, že ...

Primární moč - vzniká v glomerulech procesem glomerulární filtrace. Složením má stejné látky jako krevní plazma, jen v řadě bílkovin je obsah rozdílný. 

Bílkoviny větší nad 65 kDa (kilodalton) neprocházejí filtrační bariérou, zvýšený příjem bílkovin v potravě je tedy pro ledviny velice zatěžující. Ledviny mohou reagovat zvětšením své velikosti.