Účel a význam

Účel a význam

Účel a význam provádění přestaveb budov

Stavby jako takové mají danou určitou dobu, po kterou jsou schopny plnit svůj účel.

Jedná se o technickou životnost stavby a opotřebení stavby. Tyto skutečnosti jednoznačně ovlivňují dobu, po kterou stavby vyhovují a plní tedy svůj účel a funkci.

Prodloužit tuto dobu můžeme, pokud se budeme náležitě o budovy starat a zacházet s nimi tak, že:

 • Předcházíme různým poškozením včasnou údržbou,

 • Dbáme na kvalitní zastřešení objektu,

 • Navrhujeme včas provedení potřebných stavebních úprav,

 • Zajišťujeme ochranu stavby před povětrnostními vlivy,

 • Dbáme na protipožární ochranu,

 • Při výstavbě klademe důraz na správné technologické postupy a dodávku kvalitních materiálů.

Každá budova je stavebně provedena tak, že bude plnit svůj účel po ukončení výstavby a proto také musí splňovat určité základní požadavky, kterými jsou:

 • Estetika,

 • Odolnost stavby,

 • Požární odolnost,

 • Splňovat ochranu proti hluku a vibracím,

 • Příjemnou pohodu interiéru.

Pokud stavby budov začnou z nějakého důvodu ztrácet svůj účel, je nutno se zabývat buď modernizací stavby, nebo v krajním případě demolicí, což nese s sebou velké ekonomické náklady a nevratnost dalšího využití stavby.

Rozhodování o této skutečnosti ovlivňuje mnoho již zmiňovaných faktorů a také skutečnost, že životní styl a úroveň obyvatel stále stoupá. S tím rostou i nároky na stále nové a modernější zařízení, vybavení a účelnost staveb.

Stavby by měly tedy preventivně udržovat v dobrém funkčním stavu. V případě nutnosti nejdříve modernizovat, rekonstruovat, adaptovat, asanovat a až když už je to nevyhnutelné demolovat, tedy zbourat stavbu.

Pro provádění stavebních úprav se zpracovává projektová dokumentace, která má v sobě zahrnuto posouzení skutečného stavu objektu, konstrukční řešení včetně pracovních postupů a bezpečnostních opatření. Vše bývá zahrnuto v technické zprávě a odkazech na provádění stavební činnosti podléhající stavebnímu povolení příslušným stavební úřadem.

Zdroje
 • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
 • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
 • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
 • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.
Kontrolní otázka
 • Jak předcházíme různým poškozením stavebních objektů ?
 • Jaké základní požadavky po stránce stavební by měla každá stavba splňovat ?
 • Jaké znáš způsoby renovace staveb, vyjmenuj a vysvětli.
 • V jakém případě se přistupuje k demolici stavby ?
 • Co se musí pro provádění stavebních oprav zpracovat jako první a k čemu nám to slouží ?