Trhliny v budovách

Trhliny v budovách

Jedna z poruch budov je projev trhlin v budovách.Vyskytují se ve směru vodorovném , svislém i šikmém a to v různých směrech.

Trhliny vznikají z různých příčin, jsou to:

 • Ztráta schopnosti kvality materiálů z důvodu stárnutí
 • Přetížení budovy nebo její části
 • Špatná technologie při provádění stavebních prací, nebo mísící poměry různých směsí a také nedodržení návodů při aplikování stavebních hmot
 • Změny v půdním podloží staveb

Trhliny posuzujeme a dělíme na:

 • Neškodné - poškozují estetiku stavby, stěn a povrchů
 • Nebezpečné - které se objevují v nosných konstrukcích staveb jako jsou základy, stěny, stropy atd.

Trhliny jsou známky poruchy budov.

Pro zajištění vlivu trhlin na konstrukci provádíme zjišťování a stav průběhu trhlin takzvané měření trhlin – osazením sádrových, skleněných nebo papírových pásků. Pokud se pásek poruší na časové ose, je to známka, že stavba je v pohybu a musí se zjistit a odstranit příčina.

Trhliny neškodné :

 • Síťové –  malé trhliny, opraví se přesádrováním nebo spárovacími hmotami na bázi akrylátu.
 • Větší trhliny – jsou vetší, než síťové opravujeme osekáním okrajů stopy, navlhčením a zapravením speciální vyrovnávací vrstvou, nebo běžně používanou omítkovou směsí


Obr. 1: Měření trhlin

Obr. 2: Sádrový terč

Obr. 3: Sádrové terče

Obr. 4: Opravy trhlin

Obr. 5: Opravy trhlin směsí

 • Trhliny nebezpečné vznikají:

Změnami  stavu v základech.

 • Špatně provedené výkopy základů nedostatečná hloubka výkopu pro základy a základové pasy
 • Kvalitou a různorodostí zeminy v souvislosti na složení půdy pod základy stavby
 • Nezámrzná hloubka základové spáry, její nedodržení dle normy pro danou oblast

Obr. 6: Trhliny na budově

Změnami  stavu v nosné konstrukci

 • tlaky zeminy, změny v únosnosti základové půdy
 • vlivy okolí, komunikace otřesy z provozu, kamenolom
 • trhliny v nosných konstrukcích, základů, stěn, stropů, pilířů
 • vlivy teplotních rázů, horko, hlad a mráz
Zdroje
 • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
 • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
 • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
 • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

Obrázky

 • Obr. 1: Měření trhlin. Měření trhlin. Mojdom [online]. © Copyright 2014 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://mojdom.zoznam.sk/gl/3848/134791/Oprava-murov-a-stlpov
 • Obr. 2: Sádrový terč. Sádrový teč. STATIK-PROJEKTANT > Sledování trhlin ve stěnách pomocí sádrových terčů Více zde: http://www.statik-projektant.cz/news/sledovani-trhlin
 • Obr. 3: Sádrové terče. Sádrové terče. Bvgroup [online]. 2012 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.bydleni-iq.cz/wp-content/uploads/08_sadra.jpg
 • Obr. 4: Opravy trhlin. Opravy trhlin. Bvgroup [online]. 2012 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.bvgroup.cz/images/opravy-podlah/opravy-trhlin/opravy-trhlin1a.jpg
 • Obr. 5: Opravy trhlin směsí. Opravy trhlin. Bvgroup [online]. 2012 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.bvgroup.cz/images/opravy-podlah/opravy-trhlin/opravy-trhlin1a.jpg
 • Obr. 6: Trhliny na budově. Thliny vzniklé tlakem. RADY KUTILŮM [online]. 2010 [cit. 2014-11-16]. Dostupné z: http://www.rady-kutilum.com/trhliny-ve-stavbe-a-boj-proti-nim-45
Kontrolní otázka
 • Jak a kde se trhliny vyskytují ?
 • Z jakých příčin trhliny mohou vznikat ?
 • Jak trhliny dělíme ?
 • Kde zařadíš síťovou trhlinu ?
 • Jaké nejčastější příčiny mají trhliny nebezpečné  a v jakých konstrukčních  částech  budovy se vyskytují ?