Stropy

Stropy

Závady a poruchy u konstrukcí stropů jsou odlišné u dřevěných konstrukcí stropů od konstrukcí stropů železobetonových, montovaných, monolitických nebo montovaných.

Podle druhu jednotlivých poškození opravujeme nebo měníme:

 • Zhlaví trámů,

obrazek

Obr. 1: Oprava zhlaví trámů

 • Jednotlivé části stropů,
 • Celé konstrukce stropu

Mezi nosné konstrukce patří i klenby, které vlivem přetížení mohou vykazovat trhliny, rozestoupení a je třeba provést opravu.

Obr. 2: Zalití spar klenby speciální maltou

Opravy dřevěných stropů

Charakter poškození u dřevěných stropů.

Projevují se závady dřevěných stropů charakteru neškodných, kde není porušena nosná konstrukce trámů, ale je zjevný malý průhyb a praskliny vlivem sesychání dřevěných materiálů.

Opravu provádíme odstraněním trhlin a prasklin pomocí lepících akrylátových tmelů, aplikací syntetických síťovin s přesahem a zatřením tmelem k tomu určeným.

Pokud je potřeba provede se oprava stropu formou zavěšeného sádrokartonového podhledu, případně jiným kazetovým systém podhledu stropu.

Obr. 3: Sádrokartonový podhled

Obr. 4: Zabroušené sadrokartonové desky

Výměna části nebo celého dřevěného stropu se provádí po posouzení a pokud je strop poškozen z větší poloviny přistupujeme k výměně a náhradě celého stropu. Stropy, které byly poškozeny hnilobou nebo škůdci se vyměňují celé a nahrazují se monolitickým, prefabrikovaným nebo stropem z nosníků a vložek.

Výměna dřevěného trámů stropu se provádí tak že:

 • Strop zabezpečíme podpěrami a zabezpečíme zavětrováním,

 • Rozebereme podlahu tak abychom obnažili poškozené trámy a zhlaví,

 • Dále rozebereme také podhled stropu

 • Poškozený trám odstraníme z kapes uložení,

 • Kapsy ošetříme a odizolujeme proti vlhkosti,

 • Osadíme ošetřený nový trám nátěrem proti škůdcům,

 • Vrátíme opět podhled a upravíme podlahu.

Výměny dřevěných stropnic se shnilým zhlavím provádíme tak, že:

Obr. 5: Poškozený trám

 • Strop zajistíme podpěrnou konstrukcí a rozebreme poškozenou část stropu

obrazek

Obr. 6: Oprava krokví a kleštin

 • Vyčistíme, otvor uložení chemicky ošetříme a připravíme pro nové uložení,

 • Nahradíme odstraněnou vadnou část trámu a spojíme ocelovými nebo dřevěnými příložkami. Tyto spojíme, hřebíky, skobami nebo šroubovými spoji.

obrazek

Obr. 7: Oprava krokve protézováním

Používá se také takzvané tesařské výměny stropnice s poškozeným zhlavím

obrazek

Obr.8: Zhlaví trámu

obrazek

Obr. 9: Vadný trám oprava ocelovými konzolami

Obr. 10: Zpevnění ocelovým průvlakem

U dřevěných konstrukcí je nutno dbát na ochranu proti dřevokaznému hmyzu a houbám.

Napadeny mohou být i cihelné konstrukce. Nejlepší prostředí pro tvorbu napadení je tma, vlhkost a nevětrané prostory.

Nejlepší ochranou proti těmto škůdcům je prevence – impregnovat předem, větrat a udržovat objekty v suchu.

Opravy montovaných stropů keramických a betonových

U stropů z těchto materiálů nedochází k tak rozsáhlému poškození, aby musely být měněny jeho části nebo celý strop.

Keramické stropní konstrukce se mohou opravit a zpevnit vyvěšením nebo spřažením s nadbetonovanou železobetonovou stropní deskou. Spojení stropu s deskou se provádí spojením  navařených trnů, třmenů nebo nastřelovacích mikrohřebů.

obrazek

Obr. 11: Porucha stropu z keramických stropních desek HURDIS

Železobetonové stropní konstrukce se opravují v místě poškození nanášením plastbetonu v případě trhlin injektáží s doplňkovou výztuží.

Obr.12: Spřažení dřevobetonovou konsrukcí

Další způsob je zesílení stropní konstrukce spřažení s novou železobetonovou deskou.

Obr. 13: Spřažení s novou železobetonovou deskou

Oprava kleneb

Klenby jsou svým způsobem jiné konstrukce než vodorovné a proto také působení tlakových a tahových sil uvnitř konstrukce klenby je jiné. Je třeba vždy k posouzení poruchy klenby přivolat odborníka statika.

U kleneb opravujeme:

 • Trhliny, praskliny

 • Proražené klenby,

 • Rozestoupené klenby,

 • Klenby, které jsou porušené stářím.

Trhliny v klenbách opravujeme tak že:

 • Odkryjeme  zásyp shora, vyčistíme trhliny, mezery a zalijeme betonovou směsí

Obr. 14: Stříkání rubové skořepiny

 

Obr. 15: Spárování klenby

Obr. 16: Zajištění kleneb

 

 • Zespodu klenbu zaspárujeme nebo opravíme omítky.

Proražené klenby opravíme tak že:

 • Podepřeme a zajistíme poškozené místo,

 • Porušené cihly odstraníme vysekáním,

 • Zazdíme nové kvalitní cihly na cementovou maltu, nebo dobetonujeme vzniklé proluky,

 • Necháme zatvrdnout a odstraníme podepření.

Obr. 17: Oprava klenby dobetonováním

Obr. 18: Oprava klenby

Obr. 19: Oprava klenbového oblouku

Rozestouplé klenby opravujeme tak že:

Obr. 20: Oprava klenby táhly

 • Stahujeme klenbu pomocí táhel,

 • Použijeme opěrné pilíře, pokud to lze z vnější strany klenby provést,

Klenby porušené stářím opravujeme tak, že:


Obr. 21: Výztuž rubových skořepin

 • Vytvoříme novou klenbu na rubové straně,

 • Na původní klenbu vybetonujeme železobetonovou skořepinu

 • Spojíme ji do vyvrtaných otvorů sponkami spojené s výztuží a kotvícími prvky,

 • Provedeme betonáž.

Zdroje
 • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
 • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
 • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
 • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

Obrázky

 • Obr. 1: Oprava zhlaví trámů. Oprava zhlaví. DURANGO s.r.o. [online]. © 2010–2013. [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.durango-liberec.cz/projekty/5634032491574078257/#!
 • Obr. 2: Zalití spar klenby speciální maltou. Spárování klenby. DE PL CZ [online]. 2011 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.pilgerhaeusl.de/cms/cz/54/M%C3%ADsto-vAE%E2%80%BAstn%C3%ADku
 • Obr. 3: Sádrokartonový podhled. Sadrokartonový podhled. Stavební a dokončovací práce -ŽERAVÍK- Stavební a dokončovací práce -ŽERAVÍK- [online]. © 2014 eStránky.cz | Tvorba webových stránek [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.zeravik.cz/fotoalbum/sadrokartonove-stropy-a-pricky/p6050071.html
 • Obr. 4: Zabroušené sadrokartonové desky. Sadrokartonový strop. SDBK [online]. Copyright © 2011-2014 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.sadrokarton-blansko.cz/reference/sadrokartonovy-strop-a-foukana-izolace-climatizer-plus-olomucany-rijen-2012
 • Obr. 5: Poškozený trám. Oprava vadných trámů. DUBEČ sobě o.s. [online]. 28.7.2009, autor: Karel Gebauer [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.dubecsobe.cz/fotodokumentace-oprava-strechy-fasady-0907.php
 • Obr. 6: Oprava krokví a kleštin. Oprava krokví. DURANGO s.r.o. [online]. © 2010–2013. [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.durango-liberec.cz/projekty/5634032491574078257/#!pid=5634032492878675090
 • Obr. 7: Oprava krokve protézováním. Oprava vadných trámů. DUBEČ sobě o.s. [online]. 28.7.2009, autor: Karel Gebauer [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.dubecsobe.cz/fotodokumentace-oprava-strechy-fasady-0907.php
 • Obr. 8: Zhlaví trámu. Konstrukční zásady pro styk dřevěných konstrukcí se zdivem. J.SEIDL a spol,. s.r.o. [online]. © J. Seidl & spol., s.r.o. 2009 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.seidl.cz/cz/technicky-zpravodaj/technicky-zpravodaj-44/konstrukcni-zasady-pro-styk-drevenych-konstrukci-se-zdivem-a-kominovym-zdivem-618.html
 • Obr. 9: Vadný trám oprava ocelovými konzolami. Konstrukční zásady pro styk dřevěných konstrukcí se zdivem. J.SEIDL a spol,. s.r.o. [online]. © J. Seidl & spol., s.r.o. 2009 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.seidl.cz/cz/technicky-zpravodaj/technicky-zpravodaj-44/konstrukcni-zasady-pro-styk-drevenych-konstrukci-se-zdivem-a-kominovym-zdivem-618.html
 • Obr. 10: Zpevnění ocelovým průvlakem. Trámový strop osaz.do I profilu. ASB-Portal.cz [online]. © JAGA GROUP, s. r. o [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.asb-portal.cz/stavebnictvi/drevostavby/drevene-stropy
 • Obr. 11: Porucha stropu z keramických stropních desek HURDIS. Opravy montovaných stropů keramických. ASB.sk [online]. © JAGA GROUP, s. r. o [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.asb.sk/stavebnictvo/konstrukcie-a-prvky/stropy/problemy-hurdiskovych-stropov
 • Obr. 12: Spřažení dřevobetonovou konsrukcí. Spřažená konstrukce. TZBinfo [online]. © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2014 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/drevene-a-ocelove-konstrukce/8472-rozbor-vlivu-separacni-vrstvy-u-drevobetonovych-stropnich-konstrukci
 • Obr. 13: Spřažení s novou železobetonovou deskou. Spřažená konstrukce. TZBinfo [online]. © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2014 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/drevene-a-ocelove-konstrukce/8472-rozbor-vlivu-separacni-vrstvy-u-drevobetonovych-stropnich-konstrukci
 • Obr. 14: Stříkání rubové skořepiny. Betonáž klenby. Zamazal ml. [online]. 2012 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.zamazal.cz/foto/024.htm
 • Obr. 15: Spárování klenby. Stabilizace kleneb. DE CZ PL [2011]. 2011 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.pilgerhaeusl.de/cms/cz/54/M%C3%ADsto-vAE%E2%80%BAstn%C3%ADku
 • Obr. 16: Zajištění kleneb. Zajištění kleneb. DE CZ PL [2011]. 2011 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.pilgerhaeusl.de/cms/cz/54/M%C3%ADsto-vAE%E2%80%BAstn%C3%ADku
 • Obr. 17: Oprava klenby dobetonováním. Oprava trhlin kleneb. ASB.sk [online]. © JAGA GROUP [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.asb.sk/fotogalerie/stavebnictvo/poruchy-arenovacie-klenieb-fotoalbum/poruchy-arenovacie-klenieb-3
 • Obr. 18: Oprava klenby. Opravy kleneb. Pevnost Terezín [online]. © 2003–2014 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://fort-terezin.cz/podzemi-pevnosti/zachrana-podzemi-pevnosti.html
 • Obr. 9: Oprava klenbového oblouku. Oprava klenbového oblouku. Rajce.net [online]. Copyright © 2005 – 2014 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://bart-icq.rajce.idnes.cz/Oprava_klenby_prujezda#IMG_3010.jpg
 • Obr. 20: Oprava klenby táhly. Oprava klenby táhly. ASB.sk [online]. © JAGA GROUP [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.asb.sk/fotogalerie/stavebnictvo/poruchy-arenovacie-klenieb-fotoalbum/poruchy-arenovacie-klenieb-3
 • Obr. 21: Výztuž rubových skořepin. Stříkané betony – výztuž rubových skořepin kleneb. Zamazal.cz [online]. 2008 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.zamazal.cz/foto/045.htm
Kontrolní otázka
 • Vysvětli pojem  zhlaví trámů ?
 • Jaké druhy poruch se projevují u kleneb ?
 • Jak opravujeme klenby porušené stářím ?
Historie

Historie

Nejstarší klenby se vyskytují v Mezopotámii od 2. tisíciletí př. n. l., používaly se ale jen v malých rozměrech a pro podzemní stavby. Egyptské i řecké chrámy oblouky většinou nepoužívaly. Teprve ve starověkém Římě se začaly stavět monumentální kamenné oblouky, brány, mosty a akvadukty, obvykle s plnou (půlkruhovou) klenbou. Kamenné a cihlové oblouky se hojně užívaly ve středověku. Masivní plné oblouky kleneb valených románského slohu vystřídaly daleko lehčí a obvykle bohatě profilované konstrukce kleneb gotických. Renesance se vrátila k římským vzorům, okna i dveře jsou zpravidla obdélníkové, s kamenným ostěním. Barokní sloh si liboval v rozmanitých tvarech kleneb od kleneb obloukových, přes klenby sférické po užití nových zborcených ploch, často poměrně plochých, což lehčí cihlové zdivo spolu s vysokou řemeslnou zručností tehdejších stavitelů umožňovalo.

Po období historismu 19. století, kdy se hlavní umělecké slohy rychle vystřídaly, nastoupila funkcionalistická architektura, která začala objevovat možnosti oblouků železobetonových a ocelových. Ty se i dnes často používají u reprezentativních staveb a pomáhají vytvářet jedinečné geometrické tvary hal, nádraží, továren, kostelů i mostů.

Testy