Dodatečné izolace

Dodatečné izolace

Vlivem omezené životnosti dříve používaných materiálů k provádění izolací dochází ke změně stavu k horšímu, až nám staré izolace v pokročilém stavu přestanou plnit svoji funkci vůbec.

Velice časté jsou poruchy:

Izolací proti vlhkosti.

Vlhkost působící ve zdivu může být:

 • Zemní vlhkost vzlínající zdivem,

 • Vlhkost vznikající srážením vodních par,

 • Vznikem tepelných mostů,

 • Způsobená povětrnostními vlivy, déšť sníh a mráz.

Opravy těchto poruch hydroizolace provádíme:

 • Dodatečným vkládáním nové vodorovné izolace proti zemní vlhkosti,obrazek

Obr. 1: Hydroizolace horizontální a vertikální

 

Obr. 2: Podřezání zdiva

Obr. 3: Izolační nerez deska

Obr. 4: Zaražení izolačních nerez desek

Dodatečným vkládáním nové svislé izolace proti zemní vlhkosti,

Obr. 5: Izolace svislých stěn

Obr. 6: Injektážní metody

Obr. 7: Plnění otvoru hydroizolační hmotou

obrazek

 

Obr. 8: Hydroizolace DRYZONE


Obr. 9: Sanační omítky

 • Elektroosmózou, princip na probíhajících jevech mezi vlhkým zdivem a okolním terénem

 • Sanace zdiva pomocí injektáží

 • Hydrofobizací, omezuje pohyb vody v kapilárách, ale umožňuje průchod vlhkosti ven ze zdiva ve formě vodní páry,

 • Slikátové izolační směsi,

 • Sanační omítky,

 • Regulací relativní vlhkosti vzduchu v prostoru

Tepelné a zvukové izolace

Příčiny těchto poruch jsou různé. Teplo a jeho únik ovlivňuje kvalita provedení okenních a dveřních otvorů, dále obvodového zdiva, konstrukce střechy, podlah a v neposlední řadě správná technologie provádění prací a kvalita použitých materiálů vhodných k provádění těchto prací.

Obr. 10: Rockwool toprockizolace

Opravy a dodatečné zateplení u oken a dveří provádíme:

 • Přesklíváním okenních křídel,

obrazek

Obr. 11: Renovace zasklení

 • Přidáváním dalšího skla do okenního křídla,

 • Těsnění různých vhodných profilů do okenních a dveřních rámů.

Obr. 12: Těsnění rámu okna

Opravy a dodatečné zateplení u stěn objektů provádíme:

 • Kontaktními zateplovacími systémy ETICS,

obrazek

Obr. 13: Zatepleni fasady mineralizolace.

Obr. 14: Zatepleni fasady kotveni

 

 • Tepelně izolační fasáda termopancíř z plynosilikátových tvárnic,

 • Tepelně izolační omítky perlitové

Obr. 15: Perlitova omitka

 • Nekontaktní konstrukce zateplení, nosný rošt kotvený do obvodových stěn a vložená tepelná izolace s krycí vrstvou,

Obr. 16: Nekontaktní zateplení

 • Sendvičové obvodové zdivo se vzduchovou mezerou, nebo bez vzduchové mezery.

Při provádění těchto prací je sledována certifikace provádění hlavně jde o jakost a kvalitu prováděných prací a služeb.

Zvuková izolace

Nejdůležitější požadavek je obecně neprůzvučnost konstrukce, šíření hluku sledujeme:

 • Tam kde se šíří vzduchem,

 • Kročejový, který vzniká chůzí, tedy kroky

obrazek

Obr. 17: Kročejová izolace Steprock ND

 

 • Hluk vznikající v tělese, velmi častým zdrojem bývá potrubí

 

Obr. 18: Prostup potrubi stropem - nesprávné provedení


Obr. 19: Prostup potrubi stropem - správné provedení

 • Hluk způsobený otřesy.


Obr. 20: Seismicky izolator proti otřesům

 

Zdroje
 • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
 • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
 • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
 • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

Obrázky

 • Obr. 1: Hydroizolace horizontální a vertikální. Archiv autora
 • Obr. 2: Podřezání zdiva. Podřezávání zdiva. RBIZOL. RBizol [online]. 2012 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.hydroizolace-sanace.cz/rbizol/6-SANACE-VLHKEHO-ZDIVA/1-Podrezani-zdiva
 • Obr. 3: Izolační nerez deska. Podřezávání zdiva. RBIZOL. RBizol [online]. 2012 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.hydroizolace-sanace.cz/rbizol/6-SANACE-VLHKEHO-ZDIVA/1-Podrezani-zdiva
 • Obr. 4: Zaražení izolačních nerez desek. Podřezávání zdiva. RBIZOL. RBizol [online]. 2012 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.hydroizolace-sanace.cz/rbizol/6-SANACE-VLHKEHO-ZDIVA/1-Podrezani-zdiva
 • Obr. 5: Izolace svislých stěn.
 • Obr. 6: Injektážní metody
 • Obr. 7: Plnění otvoru hydroizolační hmotou
 • Obr. 8: Hydroizolace DRYZONE
 • Obr. 9: Sanační omítky. Omítka pro sanaci i zateplení. Www-chatar-chalupar.cz [online]. © Časopisy pro volný čas s.r.o., [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.chatar-chalupar.cz/omitka-pro-sanaci-i-zatepleni/
 • Obr. 10: Rockwool toprockizolace. Desky z kamenné vlny ROCKWOOL. České stavby .cz [online]. © 2001 - 2013 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.ceskestavby.cz/clanky/bydleni-pod-strechou-je-v-kurzu-23127.html
 • Obr. 11: Renovace zasklení. Osazení izolačního dvojskla. RAK [online]. © 2011 Všechna práva vyhrazena. [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://dvere-rak.webnode.cz/produkty/dodatecna-montaz-izolacniho-dvojskla/
 • Obr. 12: Těsnění rámu okna. Dodatečná okenní izolace. Living.cz [online]. © Copyright MEDIA MARKETING SERVICES a.s. 2014 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.living.cz/galerie/dodatecna-okenni-izolace-aneb-netesni-vam-okna/1.html#content
 • Obr. 13: Zatepleni fasady mineralizolace. Aplikace minerální izolace na nosnou stěnu. Knaufinsulation [online]. © Knauf Insulation 2014 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.knaufinsulation.cz/postup-zatepleni-fasady
 • Obr. 14: Zatepleni fasady kotveni. Aplikace vnějších krycích zátek na kotvení. Knaufinsulation [online]. © Knauf Insulation 2014 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.knaufinsulation.cz/postup-zatepleni-fasady
 • Obr. 15: Perlitova omitka. Lehké perlitové omítky. Perlit s.r.o. [online]. Copyright © 2011 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.perlit.cz/?re=1&sk=1&me=5&ka=4&pk=2
 • Obr. 16: Nekontaktní zateplení. Odvětrané - bezkontaktní fasády. Ground speed [online]. Copyright © 2014 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.ground-speed.cz/inpage/fasady-odvetravane/
 • Obr. 17: Kročejová izolace Steprock ND. Archiv autora
 • Obr. 18: Prostup potrubi stropem - nesprávné provedení. Archiv autora
 • Obr. 19: Prostup potrubi stropem - správné provedení. Archiv autora
 • Obr. 20: Seismicky izolator proti otřesům. Domy absorbující otřesy. THK [online]. c Copyright 2006 [cit. 2014-11-19]. Dostupné z: http://www.thk.com/?q=cz/node/3698