Opravy povrchů

Opravy povrchů

Do častých oprav povrchů zahrnujeme opravy:

 Omítky

 • Vnitřní,
 • Vnější.

Obkladů

Dlažeb

Podlah

Mazanin

Dřevěných podlah

Omítky

Nejčastějšími projevy poruch vnitřních omítek jsou trhliny, odfouklá omítka, jinak otlučená nebo poškrábaná omítka.

Postup při těchto opravách je následující:

 • Zjistíme příčiny poruch,
 • Narušené povrchy omítek odstraníme oklepáním, oškrabáním,

Obr. 1: Oklepání pokozené omíky

 • Tyto plochy navlhčíme, případně penetrujeme,

 Obr. 2: Očištění  poškozeného místa ometením

Obr. 3: Napenetrování povrchu zdiva

 • Nahodíme cementový postřik, jádrovou omítku a jemnou štukovou plstí hlazenou

Obr. 4: Nahození nové omítky

Obr. 5: Natažení štukové vrstvy omítky

Obr. 6: Vyhlazení štuku hladítkem

 • Provádí se také opláštění poškozených stěn obkladem ze sádrokartonových desek.

Obr. 7: Nanesení melu na sdk

Obr. 8: Lepení sdk

Obr. 9: Vyrovnání tabule sdk

U vnějších omítek příčinami poruch jsou vlivy:

 • Povětrnostní, teplotní rozdíly
 • Konstrukční vady,
 • Špatná údržba,
 • Špatná kvalita provedené práce.

Způsoby oprav jsou podobné, jako u vnitřních omítek. Častým řešením je dodatečné zateplování fasád.

Obr. 10: Zateplení fasády

Obklady a dlažby

Projevy poruch a závad se objevují:

 • Před pokládkou jsou to rozdílné rozměry, křivost dlaždic,
 • Při kladení, položení a obložení:
 • Nedostatečná vrstva lepícího tmele pod dlaždicí,
 • Nedostatečné spárování,
 • Nedokonalé dilatace
 • Nesprávné výškové a plošné uložení obkladaček a dlažby,
 • Nevhodný materiál, lepící hmota obyčejná nebo flexi,
 • Nekvalitní podklad,
 • Nekvalitně provedené vrstvy a uložení podlahového vytápění.

Opravy provádíme:

 • Odstraněním spár nebo při větším poškození celý obklad vysekáním,

Obr. 11: Odsekání poškozené dlažby

 • Vytvoříme prostor pro nový lepící tmel,
 • Nové prostory řádně očistíme a poté penetrujeme a izolujeme,

Obr. 12: Penetrace podkladu

Obr. 13: Hydroizolace povrchu

 • Nalepíme zpět nové obkladové nebo podlahové prvky,
 • Zaspárujeme a očistíme povrch.

Obr. 14: Nová dlažba

Opravy podlah

Provádí se nejčastěji opravy podlah:

 • Z betonu a betonových mazanin,
 • Ze dřeva, tedy dřevěné podlahy.

Podlahy z betonu a betonových mazanin opravíme tak, že:

 • Odstraníme nečistoty,
 • Vysekáme nesoudržné plochy a očistíme,

Obr. 15: Sanace prasklin podlahy

 • Provedeme vybetonování nové vrstvy podlahy,

Obr. 16: Opravy betonových podlah

 • Případně na vyrovnaný, opravený a vyzrálý povrch aplikujeme další vrstvu například samo nivelační stěrku.

Obr. 17: Vyrovnání epoxidovou vrstvou

Obr. 18: Zhotovení vyvýšené plochy

Dále se používají k opravám sanační stavební hmoty, které zajišťují kvalitní ošetření konečného povrchu ploch.

Podlahy ze dřeva se vyznačují nejčastějšími poruchami, mezi ně patří:

 • Prošlapaná nášlapná vrstva podlahy,
 • Napadení konstrukce podlahy dřevokaznými houbami nebo hmyzem.

Obr. 19: Napadení podlahy dřevokaznou houbou

Obr. 20: Neseoudržný podklad z důvodu vlhkosti

Obr. 21: Porucha podlahy vlivem vlhkosti

Obr. 22: Porucha podlahy - korýtkování lamel

Opravy provádíme biologickou sanací poškozených vrstev a položením nové vrstvy podlahy. Na novou konstrukci podlahy můžeme klást nášlapnou vrstvu ve formě plovoucí podlahy, textilií nebo třeba krytiny z PVC.

Obr. 23: Impregnace dřevěných prvků

 

Obr. 24: Podlahová krytina - PVC

Obr. 25: Plovoucí podlaha montáž

Obr. 26: Podlahové koberce

Zdroje
 • HÁJEK Václav a kolektiv. Lidové stavení. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, jako svou 1282. Publikaci, 2001. 172 a 8 stran barevné přílohy
 • KOHOUT Jaroslav, TOBEK Antonín, BARTÁK Kamil. Zednictví. Grada Publishing, spol. s.r.o., U Průhonu 22, Praha 7, 1998. 224 str. ISBN: 80-7169-653-6
 • PENDL, Karel, Josef ŠTROP a Otomar TIBITANZL. Příručka pro zedníka. Sobotáles,Mostecká 9, 118 00 Praha 1 v roce 1999. Centa spol.s.r.o. Vídeňská 113, 659 52 Brno. ISBN 80-85920-54-9.
 • Zednické práce. Nakladatelství Parta. EKON Jihlava, 2001. ISBN 80-85989-76-X.

Obrázky

 • Obr. 1: Oklepání pokozené omíky. Oprava poškozené omítky. HOBBY.cz [online]. © Copyright 1999–2014 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://hobby.idnes.cz/video-jak-snadno-opravit-opryskanou-omitku-fe7-/hobby-domov.aspx?c=A090420_182817_hobby-domov_bma
 • Obr. 2: Očištění  poškozeného místa ometením. Oprava poškozené omítky. HOBBY.cz [online]. © Copyright 1999–2014 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://hobby.idnes.cz/video-jak-snadno-opravit-opryskanou-omitku-fe7-/hobby-domov.aspx?c=A090420_182817_hobby-domov_bma
 • Obr. 3: Napenetrování povrchu zdiva. Oprava poškozené omítky. HOBBY.cz [online]. © Copyright 1999–2014 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://hobby.idnes.cz/video-jak-snadno-opravit-opryskanou-omitku-fe7-/hobby-domov.aspx?c=A090420_182817_hobby-domov_bma
 • Obr. 4: Nahození nové omítky. Oprava poškozené omítky. HOBBY.cz [online]. © Copyright 1999–2014 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://hobby.idnes.cz/video-jak-snadno-opravit-opryskanou-omitku-fe7-/hobby-domov.aspx?c=A090420_182817_hobby-domov_bma
 • Obr. 5: Natažení štukové vrstvy omítky. Oprava poškozené omítky. HOBBY.cz [online]. © Copyright 1999–2014 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://hobby.idnes.cz/video-jak-snadno-opravit-opryskanou-omitku-fe7-/hobby-domov.aspx?c=A090420_182817_hobby-domov_bma
 • Obr. 6: Vyhlazení štuku hladítkem. Oprava poškozené omítky. HOBBY.cz [online]. © Copyright 1999–2014 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://hobby.idnes.cz/video-jak-snadno-opravit-opryskanou-omitku-fe7-/hobby-domov.aspx?c=A090420_182817_hobby-domov_bma
 • Obr. 7: Nanesení tmelu na sdk. Obklady stěny SDK deskou. Gipsol [online]. Copyright © 2014 GIPSOL a.s. [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://sadrokarton-gipsol.sk/sucha-omietka/
 • Obr .8: Lepení sdk. Obklady stěny SDK deskou. Gipsol [online]. Copyright © 2014 GIPSOL a.s. [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://sadrokarton-gipsol.sk/sucha-omietka/
 • Obr. 9: Vyrovnání tabule sdk. Obklady stěny SDK deskou. Gipsol [online]. Copyright © 2014 GIPSOL a.s. [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://sadrokarton-gipsol.sk/sucha-omietka/
 • Obr. 10: Zateplení fasády. Zateplení fasaády. KP keramika spol. s.r.o. [online]. Copyright © KP Keramika spol. s r.o. [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://kpkeramika.cz/index.php?e=zatepleni_fasady
 • Obr. 11: Odsekání poškozené dlažby. Oprava DLAŽBY. Ceníky řemesel [online]. © Ceníky řemesel Made by COEX [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://www.cenikyremesel.cz/reference?group_number=70
 • Obr. 12: Penetrace podkladu. Oprava DLAŽBY. Ceníky řemesel [online]. © Ceníky řemesel Made by COEX [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://www.cenikyremesel.cz/reference?group_number=70
 • Obr. 13: Hydroizolace povrchu. Oprava DLAŽBY. Ceníky řemesel [online]. © Ceníky řemesel Made by COEX [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://www.cenikyremesel.cz/reference?group_number=70
 • Obr. 14: Nová dlažba. Oprava DLAŽBY. Ceníky řemesel [online]. © Ceníky řemesel Made by COEX [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://www.cenikyremesel.cz/reference?group_number=70
 • Obr. 15: Sanace prasklin podlahy. Opravy betonových podlah. ŠLAKR build a floor [online]. © 2010 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://www.slakr.cz/index.phtml?page=opravy_podlah
 • Obr. 16: Opravy betonových podlah. Opravy betonových podlah. ŠLAKR build a floor [online]. © 2010 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://www.slakr.cz/index.phtml?page=opravy_podlah
 • Obr. 17: Vyrovnání epoxidovou vrstvou. Opravy průmyslových podlah. Interflex@interflex.cz [online]. © Devoloped by ALFA-WEB.cz. [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://www.interflex.cz/betonove-podlahy/opravy-prumyslovych-podlah/
 • Obr. 18: Zhotovení vyvýšené plochy. Opravy průmyslových podlah. Interflex@interflex.cz [online]. © Devoloped by ALFA-WEB.cz. [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://www.interflex.cz/betonove-podlahy/opravy-prumyslovych-podlah/
 • Obr. 19: Napadení podlahy dřevokaznou houbou. Dřevokazné houby a plísně. Mikrovlnné ošetřwní dřeva a vysušování vlhkého zdiva [online]. Copyright © 2011-2014 Bubik s.r.o. & Dries Buytaer [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://www.sanace-dreva.cz/drevokazne-houby.html
 • Obr. 20: Neseoudržný podklad z důvodu vlhkosti. Poruchy dřevěných podlah. PARKET atelier [online]. © 2000 - 2013 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://www.parketatelier.cz/navody-45
 • Obr. 21: Porucha podlahy vlivem vlhkosti. Poruchy dřevěných podlah. TzbINFO [online]. © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2014 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/podlahy/7455-poruchy-podlah-souvisejici-s-vlhkosti
 • Obr. 22: Porucha podlahy - korýtkování lamel. Poruchy dřevěných podlah. TzbINFO [online]. © Copyright Topinfo s.r.o. 2001-2014 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://stavba.tzb-info.cz/podlahy/7455-poruchy-podlah-souvisejici-s-vlhkosti
 • Obr. 23: Impregnace dřevěných prvků. Impregnace dřeva. Chytré bydlení.cz [online]. © 2011 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://www.chytre-bydleni.cz/impregnace-dreva-prodluzuje-zivotnost-materialu
 • Obr. 24: Podlahová krytina - PVC. PVC podlahové krytiny. BRENO koberce.PVC [online]. Copyright © 2014, [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://www.koberce-breno.cz/pvc-podlahove-krytiny
 • Obr .25: Plovoucí podlaha montáž. Plovoucí podlaha-montáž. Novinky.cz [online]. Copyright © 2003–2014 Borgis, a.s. © Copyright © 2 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: https://www.google.sk/search?q=podlahy&hl=cs-SK&gbv=2&tbm=isch&ei=wA_vU46jNePuyQPMxoGAAg&start=40&sa=N
 • Obr. 26: Podlahové koberce. Zátěžové koberce. Breno koberce.PVC [online]. Copyright © 2014 [cit. 2014-12-13]. Dostupné z: http://www.koberce-breno.cz/sortiment
Víte, že ...

Dřevokazné houby jsou houby, které rozkládají živé nebo mrtvé dřevo.

Dřevokazný hmyz je obávaný škůdce každého dřeva. Hmyz klade vajíčka na povrch dřeva, jeho larvy vyhlodávají dřevo pod povrchem a uvnitř. Tímto dřevokazný hmyz napadá veškeré dřevo, zejména stavební konstrukce, střešní krovy, dřevěné podlahy nebo nábytek. Škody působí i larvy těchto brouků, kteří si vytvářejí chodby (kaverny) pod povrchem dřeva. Při velkém napadení se tyto chodby spojují a tím jej nenávratně znehodnocují. Ke zdárnému vývoji larvy potřebují teplotu cca 18 stupňů a vlhkost vzduchu minimálně 10 %. Po zakuklení larev a následném výletu brouků, jsou jejich výletové otvory viditelným důkazem aktivního napadení dřeva. Takto napadené dřevo pak ztrácí svou pevnost. Nejčastější dřevokazný hmyz v naší oblasti je tesařík krovový (Hylotrupes bajulus L.), tesařík fialový (Callidium violaceum), Lyctus brunneus, červotoči (Anobidae sp.), pilořitky (Siricidae), mravenci (Formicidae).

Víte, že ...

Penetrace  je ochranný nátěr pronikající do hloubky podkladu

Víte, že ...

Impregnace je nasycování savých materiálů pro to vhodnými přírodními nebo chemickými látkami.

Víte, že ...

Renovace je soubor operací v technologickém postupu, jimiž se opotřebovaná nebo jinak poškozená věc uvede do původního geometrického tvaru, rozměru, atd.