Funkce kůže

Funkce kůže

Kůže plní životně důležité funkce:

 • ochrannou a obrannou – chrání tělo a orgány před mechanickými, chemickými a tepelnými vlivy. Chrání tělo před zářením, např. ultrafialovým. Pokud je kůže neporušená, chrání organismus před proniknutím infekce a vniknutím mikroorganismů ze zevního prostředí;

 • udržování stálé tělesné teploty – díky potním cévám a kožním žlázám je udržována stálá tělesná teplota. Tato funkce chrání organismus před většími tepelnými ztrátami, protože kůže i podkožní vazivo mají izolační vlastnosti na vysoké úrovni;

 • smyslovou – v kůži je uložena řada receptorů pro vnímání tepla, bolesti, dotyku, chladu a tlak. Receptorová zakončení informují organismus o tom, co se děje v jeho okolí, chrání ho před poškozením;

 • zásobní – neboli skladovací funkce. V podkožním vazivu je uloženo velké množství, které je energetickou zásobárnou organismu. V kůži jsou uložené vitamíny rozpustné v tucích (A,D,E,K) a vzniká zde i určité množství vitamínu D;

 • vylučovací – zabezpečena potními a mazovými žlázami. Voda je vylučována téměř nepřetržitě v podobě potu. Pot omezuje růst mikroorganismů, kvůli svým slabým desinfekčním účinkům;

 • resorpční – u zdravé kůže je vstřebávací schopnost malá, u poškozené kůže, např. popálení, je naopak resorpce velmi vysoká. Resorpci využíváme při aplikaci krémů, mastí, olejů, atd. Účinné látky přecházejí z kůže do krve a z krve do celého organismu.

 

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.
Zamysli se

Vhodné i pro žáky ZŠ

K jakým změnám dochází při opalování?

Co se v kůži při opalování tvoří?

Proč používáme krémy?

Opakování

Vhodné i pro žáky ZŠ

Co je to kůže?

Z jakých hlavních částí se kůže skládá?

Vyjmenujte přídatné kožní orgány.

Samostatná práce

Vhodné i pro žáky ZŠ

Vyhledejte na internetu a popište alespoň 3 kožní onemocnění.

 

Kontrolní otázka

Jaké funkce kůže plní?