Endokrinní soustava

ENDOKRINNÍ SOUSTAVA (glandulae endocrinae)

Endokrinní soustava zabezpečuje látkové řízení organismu. Tato soustava se také označuje jako soustava žláz s vnitřní sekrecí. Tyto žlázy nemají vývody, ale mají podobnou morfologickou stavbu. Jejich tkáň má však drobné odchylky, které se projeví na produkci různých výměšků, tj. hormonů-inkretů.

Obr. 1: Endokrinní soustava

 

Zdroje
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
  • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
  • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
  • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
  • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. Prirodopis. ZŠ Nevernice. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.zsvernerice.cz/cviceni/prirodopis/prirodopis.html
  • Obr. 2: Autor neznámý. Collections . National Portrait Gallery. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://images.npg.org.uk/800_800/7/7/mw109377.jpg
  • Obr. 3: Autor neznámý. Ernest Starling. Wikipedia. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z:http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bf/Ernest_Starling_portrait.jpg
  • Obr. 4: Autor neznámý. Co jsou hormony a jak účinkují. Endocare. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://endokrinologie-obezitologie.cz/cs/clanky/tema1/co-jsou-hormony-jak-ucinkuji/
Doplňující učivo

Hormon - je specifická chemická látka, kterou produkuje určitá žláza. Je vylučován do krve nebo do mezibuněčné tekutiny. Nástup účinku je okamžitý. Jejich hlavní funkcí je udržování stálého vnitřního prostředí - homeostáza, pomocí podporujících nebo tlumících účinků. Hormony jsou složeny zejména z aminokyselin a látek odvozených od tuků.

Doplňující učivo

Úkoly plnící hormony v lidském těle:

1. Podpora a uskutečnění růstu.

2. Přizpůsobení a funkce organizmu při práci.

3. Podílí se na udržení stálého vnitřního prostředí

4. Udržení rodu - sexuální život, oplodnění, růst zárodku.

Základní pojmy
Hormon - látka, která má specifickou funkci ve specifickém orgánu. Látkové řízení organizmu - řízení organizmu na základě několika hormonů. Endokrinní žlázy - žlázy s vnitřní sekrecí. 
Zajímavost

William Bayliss a Henry Starling začali jako první v roce 1902 používat označení hormon. Odvozeno od řeckého slova "hormmán" - podněcovat.

Obr. 2: Sir William Maddock Bayliss

Obr. 3: Ernest Henry Starling

Víte, že ...

Láska je chemická formule C8H11N (FEA). Jde o superjednoduchý a účinný fenylethylamin, hormon skupiny amfetaminu. Tento hormon je produkován septem limbického systému mozku v řídící centrále pocitů, což je část mozku zodpovědná za veškeré emoce.

Obrázek

Obr. 4: Chemické znázornění hormonů štítné žlázy

Úkol

Vhodné i pro ZŠ

Co je to hormon?

Co jsou to endokrinní žlázy?