Funkce žláz s vnitřní sekrecí

FUNKCE ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

Žlázy s vnitřní sekrecí plní životně důležité funkce:

 • vytvářejí životně důležité látky, které odvádí přímo do krevního oběhu;

 • podílí se na řízení a zajišťování růstu;

 • podílí se na řízení reprodukce;

 • řídí tělesný a psychický vývoj;

 • podílí se na řízení a udržování homeostázy – stálosti vnitřního prostředí v organismu, udržování teploty a rovnováhy v lidském organismu;

 • řídí iontové a vodní hospodáření.

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Žlázy s vnitřní sekrecí. Zdravi na dlani. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.zdravinadlani.cz/zeleninove-stavy/12-zlazy-s-vnitrni-sekreci
Doplňující učivo

Žlázy s vnitřní sekrecí jsou pro lidský organismus nezbytné. Jejich odstranění, poškození, nebo atrofie vyústí smrtí jedince. Ke smrti nedojde, pokud je hormon substiuován do organizmu jinou formou, tj. tabletami, injekcí, transplantací.

 

Doplňující učivo

Žlázy s vnitřní sekrecí působí jako regulátory životních funkcí, které se mění na základě vnitřního a vnějšího prostředí.

Endokrinní soustava je velice úzce propojena s centrální nervovou soustavou. Některé nervové buňky dokáží dokonce uvolňovat hormony, tzv. neurokrinie. Obě tyto soustavy se ovlivňují, tato spolupráce se nazývá nervově-hormonální řízení organismu.

Obrázek

Obr. 1: Žlázy s vnitřní sekrecí

Kontrolní otázka

Vhodné i pro ZŠ

Jaké jsou funkce žláz s vnitřní sekrecí v organismu?