Přehled žláz s vnitřní sekrecí

PŘEHLED ŽLÁZ S VNITŘNÍ SEKRECÍ

K žlázám s vnitřní sekrecí patří:

 • podvěsek mozkový (hypofýza);

 • šišinka (epifýza);

 • štítná žláza (glandula thyroidea);

 • příštitná tělíska (glandulae parathyroideae);

 • nadledviny (glandulae suprarenales);

 • Langerhansovy ostrůvky;

 • pohlavní žlázy (gonády);

 • plodové lůžko (placenta);

 • brzlík (thymus).

 • PODVĚSEK MOZKOVÝ

 • Podvěsek mozkový je oválný útvar uložený v tureckém sedle na kosti klínové. Úzkou stopkou je spojen se třetí mozkovou komorou, s podhrbolím, hypotalamem. Podvěsek mozkový váží 0,6 g a je složen ze dvou částí:

  • adenohypofýza (přední lalok žlaznatý);

  • neurohypofýza (zadní lalok).

Obr. 1: Hypofýza 

HORMONY ADENOHYPOFÝZY

 • RŮSTOVÝ HORMON (somatotropní hormon, STH)

  • růstový hormon se podílí na využívání bílkovin z organismu;

  • je zodpovědný za tělesný růst;

  • podporuje rychlejší hojení poškozených tkání;

  • podporuje proces kostnatění a růst kostí do délky;

  • při zvýšené sekreci růstového hormonu dochází k nadměrnému růstu akrálních částí těla – nosu, brady, nadočnicových oblouků, jazyka;

  • při sekreci u dětí dochází ke zpomalení růstu a následně k zastavení růstu. Tato porucha je označována jako nanismus.

 • PROLAKTIN

  • je odpovědný za růst mléčné žlázy;

  • jeho hladina se zvyšuje při nadměrné stresové zátěži;

  • během kojení je tento hormon zodpovědný za tvorbu mléka a za menstruační cyklus během těhotenství a při kojení.

 • ADRENOKORTIKOTROPNÍ HORMON

  • řídí činnost nadledvin – v kůře nadledvin se nachází kortikoidy.
 • TYREOTROPIN

  • podílí se na tvorbě a sekreci hormonů štítné žlázy;

  • je zodpovědný za růst štítné žlázy, prokrvení a látkovou výměnu.

 • FOLIKULY STIMULUJÍCÍ HORMON

  • ovlivňují růst a dozrávání folikulů;

  • ovlivňují uvolnění vajíčka z folikulů a řídí ovulaci;

  • podporují růst semenotvorných kanálků ve varleti a tvorbu spermií.

 • LUTEINIZAČNÍ HORMON

  • u mužů působí na buňky varlete, které vytváří testosteron;

  • u žen jsou zodpovědné za prasknutí folikulu a vyplavení vajíčka;

  • ovlivňují vznik žlutého tělíska, které vytváří progesteron.

HORMONY NEUROHYPOFÝZY

 • ANTIDIURETICKÝ HORMON

  • působí na činnost ledvin;

  • ovlivňuje propustnost ledvin v distálním kanálku;

  • snižuje diurézu;

  • zvyšuje napětí cévních stěn.

 • OXYTOCIN

  • u mužů usnadňuje ejakulaci;

  • na konci těhotenství vyvolává kontrakce;

  • po porodu ovlivňuje vylučování mléka.

ŠIŠINKA

 • Šišinka je nepárový drobný orgán hnědočervené barvy, vejčitého tvaru. Váží asi 12 g a je uložena na hřbetní straně mezimozku, nad čtverohrbolím.

 • Šišinka se skládá z neurogliových buněk. Její povrch pokrývá omozečnice. Epifýza produkuje melatonin, jehož tvorba je stimulována noradrenalinem. Množství melatoninu je ovlivňováno světlem.

Obr. 2: Šišinka

ŠTÍTNÁ ŽLÁZA

 • Žláza štítná je největší žlázou s vnitřní sekrecí. Je to žláza párová složená ze dvou laloků, které leží po stranách hrtanu.

 • Štítná žláza produkuje dva základní hormony: thyroxin a trijodthyronin. Tyto hormony jsou uskladňovány v bílkovinném roztoku – koloidu.

Obr. 3: Štítná žláza

PŘÍŠTITNÁ TĚLÍSKA

 • Jsou celkem čtyři úvary čočkovitého tvaru. Leží na zadní ploše štítné žlázy a vytváří hormon parathormon.

 • Parathormon zvyšuje propustnost buněk pro vápník a fosfor. Při nedostatečné činnosti dochází ke křečím, při nadměrné činnosti k řídnutí a lámavosti kostí.

Obr. 4: Příštítná tělíska

NADLEDVINY

 • Nadledviny jsou párové žlázy nasedající na horní pól ledvin. Skládají se z kůry žluté barvy a ze dřeně.

 • Hormony kůry nadledvin rozdělujeme na:

  • GLUKOKORTIKOIDY
   • Nejdůležitějším glukokortikoidem je kortizol. Glukokortikoidy se významně podílí na látkové výměně. Mobilizují tkáňové bílkoviny, tlumí zánětlivé reakce a při větších dávkách zpomalují růst.
  • MINERALOKORTIKOIDY
   • Nejdůležitějším představitelem mineralokortikoidů je aldosteron. Přispívá k udržení hladiny tkáňových tekutin a iontové rovnováhy. Ty se podílí na přenosu nervových vzruchů a na udržení krevního tlaku.

    • Existují dva hormony dřeně nadledvin:

     • NORADRENALIN:

      • zvyšuje krevní tlak a působí na zúžení cév. 
     • ADRENALIN
      • rozšiřuje svalové cévy, podporuje srdeční činnost, zvyšuje systolický tlak, rozšiřuje průdušky a zlepšuje plicní ventilaci.

Obr. 5: Nadledviny​

LANGERHANSOVY OSTRŮVKY

 • Langerhansovy ostrůvky jsou rozprostřené v zadní části slinivky břišní. Produkují:

  • inzulín – snižuje hladinu krevního cukru;

  • glukagon – zvyšuje hladinu krevního cukru;

  • somatostatin – má tlumivý účinek na funkce trávicí soustavy.

POHLAVNÍ ŽLÁZY

 • K pohlavním žlázám řadíme varlata a vaječníky.
  • MUŽSKÉ POHLAVNÍ ŽLÁZY
   • Tyto žlázy jsou uložené v šourku. Ve varlatech se vytváří hormon – testosteron, který je aktivován až v pubertě. Testosteron ovlivňuje růst varlat a pyje. Dále zajišťují rozvoj druhotných pohlavních znaků.
  • ŽENSKÉ POHLAVNÍ ŽLÁZY
   • K ženským pohlavním žlázám řadíme párový orgán ovoidního tvaru – vajíčka. Vajíčka produkují estrogeny a progesteron. Estrogen je zodpovědný za růst dělohy, menstruaci, růst prsů a ochlupení. Progesteron je zodpovědný za vývoj mléčné žlázy a brání dozrávání folikulů během těhotenství.

PLODOVÉ LŮŽKO

 • Tento orgán nazýváme též placenta. Vzniká v těhotenství a slouží mimo jiné k výživě plodu. Produkuje choriový gonadotropin, estrogeny a progesteron.

Obr. 6: Plodové lůžko

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. Podvěsek mozkový. Endokrinní systém. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.endokrinni-system.cz/podvesek-mozkovy-hypofyza
 • Obr. 2: Autor neznámý. Léčebné účinky Melatoninu! Chrání před volnými radikály, snižuje hladinu cholesterolu a odbourává stres. Čtěte více!. Lekari online. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.lekari-online.cz/health-and-beauty/zazracny-hormon-melatonin
 • Obr. 3: Autor neznámý. Výživová poradna (11/2012). Ronnie.cz. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://kulturistika.ronnie.cz/c-12864-vyzivova-poradna-11-2012.html
 • Obr. 4: Autor neznámý. Štítná žláza. Academy. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.spektrumzdravi.cz/stitna-zlaza?idr=42282
 • Obr. 5: Autor neznámý. Když neslouží hormony aneb o vyčerpání hormonů nadledvin a jak k tomu může přispívat lepek. Kašulčin svihýc. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://histaminovakasulka.com/2014/04/24/kdyz-neslouzi-hormony-aneb-o-vycerpani-hormonu-nadledvin-a-jak-k-tomu-muze-prispivat-lepek/
 • Obr. 6: Autor neznámý. The Amazing Benefits of Placenta Encapsulation. Kundalinihouseblog. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z:http://kundalinihouseblog.wordpress.com/2013/11/20/the-amazing-benefits-of-placenta-encapsulation/
 • Obr. 7: Autor neznámý. Obdivuhodný \”skřítek\”: Z nejmenší dívky světa je školačka!. Blesk pro zeny. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z:http://img.blesk.cz/img/1/article/1406945_charlotte-garside-zdravi-nejmensi-nanismus-pribeh.jpg
 • Obr. 8: Autor neznámý. Gigantismus. Willi will\’s wissen. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.willi-will-wachsen.de/lexikon/14.html
 • Obr. 9: Autor neznámý. Žlázy s vnitřní sekrecí – nákres + podrobný popis. Zdravi na dlani. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.zdravinadlani.cz/nase-telo-nemoce-a-lecba/zlazy-lidskeho-tela/zlazy-s-vnitrni-sekreci-nakres-podrobny-popis
Zajímavost

Při poruchách nebo onemocnění adenohypofýzy, může docházet ke zvýšené nebo snížené produkci něktérého z hormonu v ní produkovaných. Pokud je ovlivněna sekrece STH dochází k nanismu nebo gigantismu

Obr. 7: Člověk trpící nanismem

Obr. 8: Člověk trpící gigantismem

 

Zapamatuj si

STH - somatotropin, růstový hormon.

PL - prolaktin - ovlivňující zejména orgány ženy.

LT - luteinizační hormon - u mužů působí na varlata, u žen je zodpovědný za prasknutí folikulů.

ADH - antidiuretický hormon - působí na ledviny, zadržuje tekutiny v těle.

OXY - oxytocin - u žen, vyvolává porodní kontrakce, u mužů usnadňuje erekci.

Thyroxin, trijodthyronin - zodpovědné za okysličování buněk.

Parathormon - zvyšuje propustnost buněk pro vápník a fosfor.

Kortizol - tlumí zánětlivé reakce.

Adrenalin - rozšiřuje svalové cévy, podporuje srdeční činnost.

Noradrenalin - působí na zúžení cév.

Inzulín - snižuje hladinu krevního cukru.

Glukagon - zvyšuje hladinu krevního cukru.

Testosteron - ovlivňuje růst varlat a pyje.

Estrogen -  zodpovědný za růst dělohy, menstruaci.

Choriový gonadotropin - diagnostikovaný v krvi a v moči při těhotenství.

 

Víte, že ...

Americký biochemik čínkého původu Choh Hao Li v roce 1956 izoloval v podvěsku mozkovém somatotropin - růstový hormon. V roce 1970 byl tento hormon uměle vyroben.

Francouzští chemici již v roce 1820 demonstrovali důležitost jódu pro správnou funkci štítné žlázy.

V roce 1776 byla prokázáná sladkost moče u člověka trpícího cukrovkou, úplavicí cukrovou. Tímto objevem chemik M. Dobson hlásal, že jde o špatnou funkci trávení. 

Úkol

Vhodné i pro ZŠ

Pojmenuj jednotlivé žlázy s vnitřní sekrecí

Obr. 9: Endokrinní žlázy

a)

b)

c)

d)

e)

f)

g)

h)

Kontrolní otázka

Vhodné i pro ZŠ

Kde je produkován parathormon?

Za co je zodpovědný prolaktin?

Co způsobuje adrenalin?

Co je to placenta?

Co může způsobovat špatná produkce STH?