Hormonální řízení

HORMONÁLNÍ ŘÍZENÍ

Hormon je specifická látka, která vylučuje specifické buňky nebo tkáně do mezibuněčné hmoty nebo do krve. Hormony ovlivňují rozsah a intenzitu pochodů probíhajících v organismu.

Hormony mají tato specifika:

 1. cílený efekt – hormony se přenáší krví k cílové tkáni, tam vyvolávají chemickou reakci;
 2. velká účinnost – hormony ovlivňují růst, tvar a vývoj orgánů;
 3. specifičnost – jednotlivý hormon má specifické složení.

ZÁKLADNÍ PRINCIP HORMONÁLNÍHO ŘÍZENÍ

Základním principem hormonálního řízení je zpětná vazba.

Zpětná vazba znamená, že buňka vylučující hormon je regulována hladinou tohoto hormonu tak, že hormon zpětně ovlivňuje tuto žlázu. Buď ji tlumí, nebo pobízí k další činnosti.

Nejčastěji se v lidském organismu uplatňuje tzv. negativní zpětná vazba, která funguje v celém organismu. U negativní vazby funguje to, že zvýšená hladina hormonu v krvi sníží další sekreci hormonu a nedostatek hormonu vyvolá zvýšenou produkci hormonu.

Obr. 1: Hormonální řízení

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. HORMONÁLNÍ SOUSTAVA. Školní a webové informační centrum. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://vyuka.zsjarose.cz/index.php?action=lesson_detail&id=564
 • Obr. 2: Autor neznámý. Hormony. Informační systém Masarykovy univerzity. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z:http://is.muni.cz/elportal/estud/fsps/js07/fyzio/texty/resources/hormony.jpg
 • Obr. 3: Autor neznámý. Mechanismus řízení žláz, štítné žlázy, nadledvin a pohlavních žláz. Prolaktin. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z:http://www.prolaktin.cz/mechanismus-rizeni-zlaz
Obrázek

Obr. 2: Hormonální řízení - závislost

Obrázek

Obr. 3: Mechanismus řízení žláz

Základní pojmy
Zpětná vazba - regulace produkce hormonů. Cílený efekt - jeden hormon působí na jednu tkáň. Hormon - speciální látka, ovlivňuje intenzitu a rozsah pochodů v organismu.
Zajímavost

V době prenatálního vývoje působí na růst a vývoj zárodku hormony matky.

Za poklidné a bezproblémové vyvinutí organismu v prenatálním stadiu má zodpovědnost činnost endokrinních žláz, jak matky, tak i dítěte.

Vývoj hypofýzy začíná již ve 3. týdnu embryonálního vývoje.

Nadledviny jsou v období 2. a 3. fetálního týdne větší než ledviny.

Langerhansonovy ostrůvky, které produkují inzulín, se objeví ve slinivce břišní od 3. měsíce nitroděložního vývoje.