p2-prvky – tetrely

p2 – prvky – tetrely

Ve IV. A skupině (14.skupině) se nacházejí uhlík C, křemík Si, germanium Ge, cín Sn a olovo Pb.

Mají čtyři valenční elektrony v orbitalech ns a np, jejich elektronová konfigurace ve valenční sféře je tedy ns2 np2 . V základním stavu tvoří dvě kovalentní vazby, ve vzbuzeném stavu, kdy mají elektronovou konfiguraci valenčních elektronů ns1 np3, čtyři kovalentní vazby.

Ve skupině shora dolů narůstá kovový charakter.

Ve skupině shora dolů klesá stabilita sloučenin s oxidačním číslem IV a roste stabilita sloučenin s oxidačním číslem II.

Ve sloučeninách, kde mají cín a olovo oxidační číslo II, mají vazby více iontový charakter (hlavně v solích oxokyselin).

Tab. 1: Vlastnosti tetrel

  Z

 Značka

 Elektronová  konfigurace

Elektrone-

gativita

 Teplota  tání  °C

 Teplota  varu  °C

 Oxidační

 čísla

 Vlastnosti

  6

 C

 [He] 2s2 2p2

 2,5

 ---

 ---

 –IV, II, IV

 nekov

 14

 Si

 [Ne] 3s2 3p2

 1,8

 1 414

 2 680

 –IV, IV

 polokov

 32

 Ge

 [Ar] 3d10 4s2 4p2

 1,8

 958

 2 830

 (II), IV

 polokov

 50

 Sn

 [Kr] 4d10 5s2 5p2

 1,8

 232

 2 270

 II, IV

 kov

 82

 Pb

 [Xe] 4f14 5d10 6s2   6p2

 1,8

 327

 1 725

 II, (IV)

 kov

Dílčí lekce
Zdroje
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

Zapamatuj si

Co Si Germáni Snědli, Pak bledli

Obrázek

Obr. 1: Periodická soustava prvků

Názvosloví

Vytvoř vzorce sloučenin:

uhličitan železnatý

hydrogenuhličitan sodný

kyselina tetrahydrogenkřemičitá

karbid olovnatý

dolomit

oxid cíničitý

červená krevní sůl

Vytvoř názvy sloučenin:

K2CO3

K4[Fe(CN)6]

Na2CO∙ 10 H2O

SiCl4

SiC