d-prvky

d-prvky

Jako d-prvky označujeme všechny prvky periodického systému, které mají své valenční elektrony na orbitalech ns a (n-1)d, kde n=4,..,7.