VI.B skupina

VI. B skupina (6. skupina)

Do VI.B skupiny neboli mezi kovy skupiny chromu se řadí chrom Cr, molybden Mo a wolfram W. Někdy sem bývá zařazován uran, který patří mezi aktinoidy.

Prvky mají 6 valenčních elektronů v orbitalech ns a (n-1)d. Uspořádání valenčních elektronů není u všech prvků stejné:

24Cr:  [Ar] 3d5 4s1

42Mo: [Kr] 4d5 5s1

74W:  [Xe] 4f14 5d4 6s2

Oxidační čísla ve sloučeninách jsou také různá – u chromu II, III, VI, u molybdenu VI, u wolframu VI. Ve skupině směrem shora dolů roste stabilita vyšších oxidačních stavů.

Všechny kovy VI.B skupiny mají vysoké teploty tání, za běžné teploty jsou stálé. Při vyšších teplotách reagují s halogeny, sírou, uhlíkem a dusíkem.

Sloučeniny chromu s oxidačním číslem VI jsou silná oxidační činidla, sloučeniny molybdenu a wolframu ne.

Zdroje
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

Dílčí lekce
Zapamatuj si

Cromaňonci Mořili Waldemara

Obrázek

Obr. 1: Periodická soustava prvků

Názvosloví

Napiš vzorce sloučenin:

kyselina wolframová

chlorid hexaaquachromitý

kyselina dichromová

oxid molybdenový

dihydrát wolframanu sodného

Napiš názvy sloučenin:

K2CrO4

[Cr(NH3)6]Cl3

Cr(NO3)3

WO3

H2MoO4