VII.B skupina

VII. B skupina (7. skupina)

Do VII.B skupiny neboli mezi kovy skupiny manganu se řadí mangan Mn, technecium Tc a rhenium Re. Prvky mají 7 valenčních elektronů v orbitalech ns a (n-1)d. Nemají všechny stejné uspořádání valenčních elektronů:

25Mn: [Ar] 3d5 4s2

43Tc:  [Kr] 4d6 5s1

75Re: [Xe] 4f14 5d5 6s2

Mají ve sloučeninách hodně oxidačních čísel. Např. mangan má ve sloučeninách oxidační čísla II, III, IV, VI, VII.

Mají vysoké teploty tání. Jsou reaktivní.

Sloučeniny manganu s oxidačním číslem VII jsou silná oxidační činidla, sloučeniny technecia a rhenia s oxidačním číslem VII jsou stálé a jejich oxidační účinky jsou slabé.

Dílčí lekce
Zdroje
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

Zapamatuj si

Mnohá Technika Rezaví

Obrázek

Obr. 1: Periodická soustava prvků

Názvosloví

Vytvoř vzorce sloučenin:

kyselina rhenistá

manganistan draselný

burel

hydroxid manganatý

Vytvoř názvy sloučenin:

K2MnO4

Mn3(PO4)2

Re2O7

MnCl4