Kobalt, nikl

Kobalt, cobaltum, 27Co

Kobalt je obsažen v minerálu kobaltin CoAsS, ze kterého se vyrábí pražením a následnou aluminotermickou redukcí. Kobalt je rovněž součástí vitamínu B12 (kobalaminu).

Je to tvrdý, kujný kov, který nekoroduje. Používá se jako přísada do ocelí.

Sloučeniny kobaltu

Ve sloučeninách má kobalt nejčastěji oxidační čísla II, III.

Oxid kobaltnatý CoO má šedozelenou barvu a používá se k barvení skla namodro.

Hexahydrát chloridu kobaltnatého CoCl∙ 6 H2O má růžovou barvu, bezvodý chlorid kobaltnatý je modrý. Roztok chloridu kobaltnatého nanesený na papír po vysušení ztrácí krystalovou vodu, zmodrá. Tento efekt je podstatou kouzelnického triku s neviditelným písmem, které se po zahřátí nad plamenem svíčky zviditelní.

Nikl, niccolum, 28Ni

Nikl se získává zejména z železných kyzů, které mohou obsahovat až 5% niklu ve formě např. nikelinu NiAs. Výroba je dosti složitá, podstatou je pražení a následná redukce oxidu nikelnatého koksem.

Nikl je stříbrolesklý kov, tažný a kujný, nekoroduje. Toho se využívá, když se přidává do nekorodujících ocelí.

Sloučeniny niklu

Oxid nikelnatý NiO je zelený prášek, který se používá k barvení skla a keramiky.

Nikelnaté soli bezvodé jsou žluté, hydratované mají zelenou barvu.

 

Zdroje
  • BÁRTA, Milan. Chemické prvky kolem nás. 1. vydání. Brno: Edika, 2012. 112s. ISBN 978-80-266-0097-8.
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

Obrázek

Obr. 1: Kobalt

Samostatná práce

Najdi, jaký význam má pro člověka vitamím B12. Ve kterých potravinách je obsažen?

Obr. 2: Vitamín B12

Obrázek

Obr. 3: Sklo barvené oxidem kobaltnatým

Obrázek

Obr. 4: Nikl

Zajímavost

Nikl je jedním z kontaktních alergenů – to jsou látky, které způsobují alergie při pouhém dotyku. Vedle toho existují alergie potravinové. Mezi dotykovými alergeny nikl vede. Odhaduje se, že ve vyspělé části Evropy trpí nějakou formou alergie na nikl více než 10% žen a asi 5% mužů. Důvodem je skutečnost, že nikl se vyskytuje prakticky všude kolem nás. V malém množství je přítomen téměř ve všech potravinách a je součástí velkého druhu slitin, především nerezových ocelí. V Česku převládal dlouho nikl především ve dvoukorunách a pětikorunách.