Měď

Měď, cuprum, 29Cu

Měď se vyskytuje v mnoha minerálech: chalkopyrit CuFeS2, chalkosin Cu2S, kuprit Cu2O, zelený malachit CuCO∙ Cu(OH)2, modrý azurit 2 CuCO3 ∙ Cu(OH)2. Vzácně se v přírodě nachází čistá měď.

Připravit lze měď elektrolýzou vodných roztoků měďnatých solí, kdy se měď redukuje na katodě:

Cu2+ + 2e- → Cu

Lze provést i redukci ze solí neušlechtilým kovem:

Fe + CuSO4 → Cu + FeSO4

Průmyslově se vyrábí pražně-reakčním způsobem:

2 Cu2S + 3 O2 → 2 Cu2O + 2 SO2

Cu2S + 2 Cu2O → 6 Cu + SO2

Čištění mědi se provádí elektrolyticky. Jako anoda se používá surová (znečištěná) měď, na katodě vzniká čistá měď. Elektrolytem je roztok síranu měďnatého.

Vlastnosti

Měď je červený, lesklý kov, tažný a kujný, velmi dobrý vodič tepla a elektrického proudu. Dlouhodobým působením vzduchu se pokrývá zelenou vrstvou měděnky CuCO∙ Cu(OH)2.

Reaguje s kyslíkem:

4 Cu + O2 → 2 Cu2O
2 Cu + O2 → 2 CuO
Nereaguje s vodou. S kyselinou chlorovodíkovou reaguje pouze za přítomnosti oxidačních činidel (např. H2O2):

Cu + 2 HCl + H2O2 →  CuCl2 + 2 H2O
Nereaguje se zředěnou kyselinou sírovou, ale s koncentrovanou kyselinou sírovou za tepla reaguje:

Cu + 2 H2SO4 → CuSO4 + SO2 + 2 H2O

Reakcí se zředěnou kyselinou dusičnou vzniká bezbarvý oxid dusnatý:

3 Cu + 8 HNO3 → 3 Cu(NO3)2 + 2 NO + 4 H2O

S koncentrovanou kyselinou dusičnou vzniká hnědý oxid dusičitý:

Cu + 4 HNO3 → Cu(NO3)2 + 2 NO2 + 2 H2O

Reaguje s chloridem železitým:

Cu + 2 FeCl3 → 2 FeCl2 + CuCl2

Použití

Měď se používá v elektrotechnice, vyrábí se z ní nádoby pro chemický a potravinářský průmysl, elektrody na galvanické poměďování. Měď je součástí některých slitin: mosaz Cu + Zn, bronz Cu + Sn, alpaka Cu + Ni.

Obr. 1: Bronz

Obr. 2: Mosaz

Sloučeniny mědi

Oxid měďný Cu2O vzniká redukcí Fehlingova roztoku organickými látkami např. glukózou. Je to červený prášek nerozpustný ve vodě.

Oxid měďnatý CuO se připravuje termickým rozkladem uhličitanu měďnatého:

CuCO3 → CuO + CO2
Tento černý prášek je nerozpustný ve vodě.

Světle modrý hydroxid měďnatý Cu(OH)2 vzniká srážením roztoků měďnatých solí roztokem alkalického hydroxidu:

Cu2+ + 2 OH → Cu(OH)2

Teplem se rozkládá:

Cu(OH)2 → CuO + H2O

V amoniaku se rozpouští za vzniku fialové komplexní sloučeniny:

Cu(OH)2 + 4 NH3 → [Cu(NH3)4](OH)2

Pentahydrát síranu měďnatého (modrá skalice) CuSO 5 H2O zahříváním postupně ztrácí krystalovou vodu a mění barvu z modré na bílou a přidáním vody opět zmodrá:

   CuSO∙ 5 H2O → CuSO4 + 5 H2O

   Používá se k elektrolytickému poměďování, hubení rostlinných škůdců, jako dezinfekce vody v      bazénech a k impregnaci dřeva.

 

 

 

Obr. 3: Modrá skalice

Zdroje
  • BÁRTA, Milan. Chemické prvky kolem nás. 1. vydání. Brno: Edika, 2012. 112s. ISBN 978-80-266-0097-8.
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

Obrázek

Obr. 4: Měď

Obrázek

Obr. 5: Chalkopyrit

Obrázek

Obr. 6: Malachit

Obrázek

Obr. 7: Azurit

Čti také

Předpokládá se, že historicky po zlatu a železu jde o třetí kov, který lidé používali. Výrobky z něj se objevují na archeologických nalezištích starších než deset tisíc let, navíc na různých místech světa. Postupně lidé přicházeli na způsoby, jak tento kov získat i z jeho rud. Do historie se ale více než čistá měď zapsala slitina bronz. Podle ní se nazývá celé jedno období lidské civilizace – doba bronzová.

Zajímavost

Zatímco naše krevní barvivo obsahuje železo, krevní barvivo většiny měkkýšů obsahuje měď.

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Oxidace mědi

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Poměďování železného hřebíku

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Reakce mědi s kyselinou dusičnou

Laboratorní cvičení

Přeměna mědi ve stříbro a zlato