Zlato

Zlato, aurum, 79Au

Zlato se vyskytuje v přírodě ryzí – zarostlé v horninách, ve formě zrníček, valounů. Ve sloučeninách se objevuje ojediněle.

Dříve se získávalo zlato rýžováním. Dnes se izoluje ze zlatonosných hornin působením roztoku kyanidu sodného nebo draselného. Ze vzniklé sloučeniny – dikyanozlatitanu draselného se zlato vytěsní zinkem nebo elektrolyticky:

2 [Au(CN)2] + Zn → [Zn(CN)2]2– + 2 Au

Podstatou jiné metody – amalgamace je rozpouštění zlata ve rtuti za vzniku amalgámu, odkud se rtuť oddestiluje.

Vlastnosti

Zlato je žlutý, lesklý, tažný, kujný, měkký kov. Je dobrý vodič tepla a elektrického proudu. Na vzduchu je stálé. Reaguje jen s lučavkou královskou (směs kyseliny chlorovodíkové a dusičné v poměru 3 : 1):

HNO3 + 3 HCl → NOCl + 2 Cl + 2 H2O

Au + NOCl + 2 Cl → AuCl3 + NO

Použití

Zlato se nepoužívá čisté, protože je velmi měkké, dělají se jeho slitiny se stříbrem, mědí, zinkem, palladiem či niklem. Ryzost se určuje v karátech, ryzí má 24 karátů. V klenotnictví se užívá např. zlato 14-ti karátové, které obsahuje 14/24 zlata, což je 58,3 %. Zlato se používá v  lékařství (stomatologie, chirurgie), jako platidlo, vyrábějí se z něj pamětní mince. Využití má i v elektrotechnice nebo ve sklářství k barvení skla načerveno (rubínové sklo).

Zdroje
  • BÁRTA, Milan. Chemické prvky kolem nás. 1. vydání. Brno: Edika, 2012. 112s. ISBN 978-80-266-0097-8.
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

Obrázek

Obr. 1: Zlato

Obrázek

Obr. 2: Zlaté cihličky

Odkaz

Rýžování zlata

Jaké vlastnosti zlata se využívá při jeho získávání rýžováním? Podívej se na video:

http://www.youtube.com/watch?v=Xx5YuKfIB9E

Zajímavost

I zlatu se přisuzovaly léčivé schopnosti, případně se přidávalo do nápojů a jídel – možná jako léčivo, možná jako ozdoba nebo jen prostě ze snobství. Pro svou nereaktivnost zlato v čisté podobě nemá ani léčivé ani škodlivé účinky. Případný strávník ho nepoškozené zase vyloučí.

Víte, že ...

... v Čechách se dá koupit hořký likér vyráběný v Polsku pod názvem Goldwasser? Proslavil se tím, že uvnitř plavou drobné vločky vysoce karátového zlata.