Zinek

Zinek, zincum, 30Zn

Zinek se vyskytuje v zinkových rudách: sfalerit (blejno zinkové) ZnS, smithsonit ZnCO3.

Vyrábí se buď pražením a redukcí:

2 ZnS + 3 O2 → 2 ZnO + 2 SO2

ZnO + C → Zn + CO

Nebo elektrolyticky:

ZnO + H2SO4 →  ZnSO4 + H2O

ZnSO4 → Zn2+ + SO42–

Zn2+ + 2 e → Zn

Vlastnosti

Zinek je modrobílý kov, měkký, odolný vůči korozi. Je velmi reaktivní a má (na rozdíl od kadmia) amfoterní charakter. Reaguje s kyselinami:

Zn + 2 HCl → ZnCl2 + H2

Zn + H2SO4 (zřeď.) → ZnSO4 + H2

Zn + 2 H2SO4 (konc.) → ZnSO4 + SO2 + 2 H2O

4 Zn + 10 HNO3 → 4 Zn(NO3)2 + NH4NO3 + 3 H2O

A také s hydroxidy:

Zn + 2 NaOH + 2 H2O → Na2[Zn(OH)4] + H2

Použití

Zinek se používá k pozinkování plechů, výrobě suchých článků a slitin. Nejznámější slitinou je mosaz (Cu + Zn).

Sloučeniny zinku

Zinečnaté sloučeniny jsou ve vyšších koncentracích jedovaté.

Oxid zinečnatý (zinková běloba) ZnO je bílý prášek nerozpustný ve vodě. Působením vzdušného sulfanu vzniká bílý sulfid zinečnatý, proto je barevně stálý. Oxid zinečnatý je amfoterní:

ZnO + H2SO4 → ZnSO4 + H2O

ZnO + 2 NaOH + H2O → Na2[Zn(OH)4]

Heptahydrát síranu zinečnatého (bílá skalice) ZnSO 7 H2O se používá k pozinkování plechů nebo k impregnaci dřeva.

Zdroje
  • BÁRTA, Milan. Chemické prvky kolem nás. 1. vydání. Brno: Edika, 2012. 112s. ISBN 978-80-266-0097-8.
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

 

Obrázek

Obr. 1: Zinek

Obrázek

Obr. 2: Sfalerit

Víte, že ...

... zinek je důležitým prvkem v našem těle, přestože ho v něm je pouze několik gramů? Zjistilo se, že je složkou asi stovky enzymů a díky tomu se podílí například na syntéze DNA, trávení tuků, hojení ran. Existují zinkové tablety či masti, které se ordinují při léčení kožních chorob.

Čti také

Sulfid zinečnatý je nejznámější nerost zinku, má staré české názvy klamavec nebo blejno zinkové. Používá se jako luminofor, tj. látka, kterou osvítíte a ona pak ve tmě světélkuje. Tohoto jevu se využívá třeba na hračkách nebo ručičkách hodinek.

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Reakce zinku se sírou

Video
This div will be replaced by the JW Player.

Reakce zinku s HCl