Kadmium

Kadmium, cadmium, 48Cd

Kadmium doprovází zinkové rudy jako CdS.

Je to měkký kov, dá se krájet nožem. Na vzduchu je kadmium stálé, s kyselinami reaguje jako zinek, s hydroxidy nereaguje. Vzhledem k jeho toxicitě je využívání kadmia v současnosti omezeno na minimum.

Sloučeniny kadmia

Sloučeniny kadmia jsou mimořádně jedovaté. V lidském těle se hromadí v ledvinách a játrech. Dlouhodobý příjem i velmi malých dávek vede k selhání ledvin. Druhé nebezpečí spočívá v tom, že kadmium může nahradit zinek v enzymech, a tím změnit metabolické reakce.

Sulfid kademnatý (kadmiová žluť) CdS je žlutý prášek nerozpustný ve vodě, využívaný jako malířský pigment.

Zdroje
  • BÁRTA, Milan. Chemické prvky kolem nás. 1. vydání. Brno: Edika, 2012. 112s. ISBN 978-80-266-0097-8.
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRANOVÁ. Odmaturuj z chemie. 1.vydání. Brno: Didaktis, 2002. 208 s. ISBN 80-86285-56-1.
  • DVOŘÁČKOVÁ, Svatava. Rychlokurz chemie. 1. vydání. Olomouc: Rubico, 2000. 238 s. ISBN 80-85839-42-3.
  • FLEMR, Vratislav a Bohuslav DUŠEK. Chemie I/Obecná a anorganická. 1. vydání. Praha: SPN, 2001. 120 s. ISBN 80-7235-147-8.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie I v kostce. 1. vydání. Havlíčkův Brod: Fragment, 1996. 120 stran. ISBN 80-7200-056-X.
  • ŠRÁMEK, Vratislav a Ludvík KOSINA. Obecná a anorganická chemie. 1. vydání. Olomouc: FIN, 1996. 262 stran. ISBN 80-7182-003-2.

Obrázky

Obrázek

Obr. 1: Kadmium

Víte, že ...

... kuřáci mají v těle až desetkrát více kadmia než nekuřáci?

Zajímavost

Možná i vy máte v digitálním fotoaparátu, mobilním telefonu či jiném zařízení baterii se zkratkou NiCd. Dnes se k výrobě těchto malých akumulátorů elektrické energie spotřebuje více než 80% celkového objemu výroby kadmia.