Mozkové komory

MOZKOVÉ KOMORY

Mozkové komory vytváří vzájemně propojený systém, vzniklý rozšířením centrálního kanálku nervové trubice. V prodloužené míše zadního mozku je uložena IV. mozková komora, která koncovým směrem přechází v kanálek míšní. Ten pokračuje dopředu a prochází středním mozkem jako mokovod mozkový, označovaný kanálek Sylviův. Sylviův kanálek se otevírá do komory třetí.

Stěny komor jsou vytvářené cévnatou blankou. Vytváří se cévnatá pleteň produkující mozkomíšní mok. Mozkomíšní mok putuje Sylviovým kanálkem z III. komory z III. do IV. komory až do prostoru subarachnoidálního.

 

Zdroje
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
  • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
  • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
  • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
  • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. Koncový mozek. Poranenimozku.cz. [online]. 1.2.2015 [cit. 2015-02-01]. Dostupné z: http://www.poranenimozku.cz/fakta-o-mozku/anatomie-mozku/koncovy-mozek.html
Obrázek

Obr. 1: Mozkové komory

Kontrolní otázka

Vhodné i pro ZŠ

Vyjmenujte mozkové komory.

Kde je uložena IV. mozková komora?