Prodloužená mícha

PRODLOUŽENÁ MÍCHA (medulla oblongata)

Prodloužená mícha je přímým pokračováním míchy hřbetní. Je uložena v kosti týlní a spojuje mozek s páteřní míchou. Směrem dopředu se rozšiřuje a plynule přechází ve Valorův most. Shora je chráněna mozečkem. Je dlouhá 20 až 25 mm a sahá od výstupu prvního krčního nervu až k Valorovu mostu. Prodloužená mícha, most Varolům a střední mozek společně utváří tzv. mozkový kmen.

Ze středních okrajů prodloužené míchy vystupují vlákna, která tvoří nerv podjazykový, přídatný, bloudivý a jazykohltanový. Její horní strana překrývá mozeček. Centrální kanálek prodloužené míchy je rozšířen ve IV. mozkovou komoru.

Retikulární formace

  • Pod IV. mozkovou komorou se nachází skupiny nervových buněk. Ty jsou rozptýleny mezi nervovými vlákny v bílé hmotě. Toto uspořádání nazýváme retikulární formace. Prochází prodlouženou míchou, mostem, středním mozkem a končí v mezimozku.

  • V retikulární formaci sídlí životně důležitá centra reflexů. Jako je centrum srdeční akce, centrum cévohybné, centrum dýchací, centrum řízení potravy a obranných reflexů.

 

Zdroje
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
  • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
  • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
  • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
  • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. Stavba a funkce lidského mozku. E-learningová podpora mezioborové integrace výuky tématu vědomí na UP Olomouc. [online]. 29.1.2015 [cit. 2015-01-29]. Dostupné z: http://pfyziollfup.upol.cz/castwiki/?p=3265
Obrázek

Obr. 1: Prodloužená mícha

Opakování

Vhodné i pro ZŠ

Popište prodlouženou míchu.

K čemu slouží prodloužená mícha?

Co je to retukulární formace?