Alkyny

Alkyny

Alkyny představují skupinu uhlovodíků obsahujících jednu trojnou vazbu v molekule, proto jsou řazeny do skupiny nenasycených uhlovodíků.

První část kapitoly je věnována problematice názvosloví a fyzikálním vlastnostem alkynů.

Další část se zabývá reaktivitou alkynů, které podléhají obdobným reakcím jako alkeny. Do textu jsou proto zařazena reakční schémata pro snazší porozumění.

Zbývající část kapitoly je věnována problematice přípravy alkynů a jejich nejdůležitějším zástupcům alkynů.