Charakteristika a názvosloví halogenderivátů

Charakteristika a názvosloví halogenderivátů

Halogenderiváty jsou organické sloučeniny, které vznikají náhradou jednoho nebo více atomů vodíku v molekule základního uhlovodíku (hydridu) atomem halogenu (fluor, chlor, brom, jod).

Podle typu halogenu se rozlišují chlorderiváty, fluorderiváty, bromderiváty, jodderiváty; podle uhlovodíkového zbytku alkylhalogenidy a arylhalogenidy.

Obecný vzorec: R-X nebo Ar-X.

Deriváty, kde jsou nahrazeny všechny vodíky halogenem, se označují perhalogenované (např. CCl4 perchlorovaný).

Podle polohy halogenu se rozdělují na: primární, sekundární, terciární.

Tab. 1: Rozdělení halogenderivátů podle polohy halogenu

obrazek

Názvosloví halogenderivátů

Systematické názvosloví – substituční název

Názvy halogenů se uvádějí v abecedním pořadí s příslušnými lokanty a násobícími předponami.

Tab. 2: Substituční názvy

Aditivní princip - funkční skupinový název

Název příslušného uhlovodíkového zbytku + název příslušného halogenidu (fluorid, chlorid, bromid, jodid).

Tab. 3: Funkční názvy

 Triviální název

Používají se pro trihalogenderiváty a některé významné halogenderiváty.

Tab. 4: Triviální názvy

Zdroje
  1. Nazvoslovne_principy.pdf [online]. [cit. 20.10. 2014]. Dostupné z: http://www.mssch.cz/sites/default/files/_hromada/nazvoslovne_principy.pdf
Pracovní list

Chemické názvosloví halogenderivátů

(DUM)  zadání +řešení

 

Opakování

Nomenklatura

je systém názvosloví, např. ve vědě.

Substituční názvoslovný princip vychází z nahrazení (substituce) 1 nebo více atomů H v základním hydridu nebo funkčním základu jiným atomem nebo skupinou atomů.

Aditivní názvoslovný princip využívá formálního skládání (adici) názvu z jednotlivých částí.

Triviální název chemické látky nemá vztah ke struktuře ani složení sloučeniny, kterou popisuje. Obvykle vychází z jejího vzhledu, použití nebo vlastností a vznikl historicky.

Podle toho,  s kolika sousedními atomy C je uhlík vázán, rozlišujeme uhlíkový atom:

primární - 1 sousední uhlík (1 alkyl)

sekundární - 2 sousední uhlíky (2 alkyly)

terciární - 3 sousední uhlíky (2 alkyly)

Obrázek

Tab.5: Primární, sekundární, terciární, kvartérní

Procvič si

Vypracuj tabulku s názvoslovím:

Názvosloví - zadání

Názvosloví řešení