Opakování – alkoholy, fenoly, ethery

Skupina A

1) Vyplň tabulku - Viz příloha

2) Zapiš rovnicí 4 typově různé významné reakce pro: butan-1-ol; jednotlivé děje co nejpřesněji nazvi.

Skupina B

1) Vyplň tabulku  - Viz příloha

2) Zapiš rovnicí 4 typově různé významné reakce pro propan-2-ol; jednotlivé děje co nejpřesněji nazvi.

 

Zdroje
  1. SMD.GYTOOL.CZ. Pracovní list alkoholy,fenoly, ethery [online]. [cit. 14.11. 2014]. Dostupné z: http://smd.gytool.cz/downloads/ALKOHOLY_FENOLY_ETHERY_bar.pdf

Obrázky

Přílohy
Test B.docx Stáhnout
UC4-Test A.docx Stáhnout
Praktická ukázka

Barevné reakce fenolů

Video

Obr. 1: Ukázka z videa

Úkol

Fenoly se používají jako tzv. pasivní složky při výrobě azobarviv.

Navrhni přípravu nejjednoduššího azobarviva  anilinové žluti, známé pod názvem Sudanová žluť R, zapiš rovnicemi:

Daleko složitější strukturu má přírodní červené  barvivo Košenilová červeň A:

Obr. 2: Košenilová červeň A

Toto barvivo se také označuje Karmín a vyrábí se z vysušených těl hmyzu červce nopálového (Dactylopius coccus).

Pokus se vyjádřit syntézu rovnicemi.

Pracovní list

Pracovní list

alkoholy, fenoly, ethery (1)