Funkce smyslových orgánů

FUNKCE SMYSLOVÝCH ORGÁNŮ

Hlavní funkcí receptorů je přijímání podnětů. Vzruch, který je podnětem vyvolán, je veden dostředivou drahou do korového analyzátoru, kde zpracování vzruchů probíhá. Vjem (počitek) vzniká teprve v kůře mozkové.

Podle místa přicházejícího podnětu dělíme receptory na:

 • exteroreceptory – těmi jsou přijímány podněty z prostředí zevního, jako je dotyk, tlak, teplo, chlad, bolest;

 • proprioreceptory – zajišťují informace o poloze a pohybu těla, jedná se o podněty ze svalů, šlach a kloubních pouzder;

 • interoreceptory – registrují zprávy z vnitřního prostředí organismu.

Podle charakteru podnětu, rozlišujeme tyto receptory:

 • mechanoreceptory – reagující na dotyk, tlak, tah. Jsou drážděny mechanickými a fyzikálními podněty. Mezi ně patří také receptory ve svalech, šlachách a kloubech pro vnímání napětí a natažení, zvukový receptor pro vnímání zvuku a receptory pro vnímání rovnováhy, polohy a pohybu těla;

 • termoreceptory – přijímají podněty tepelné a chladové;

 • chemoreceptory – reagující na chemické podněty. Patří sem pachové a chuťové podněty;

 • nociceptory – pro vnímání bolesti.

Obr. 1: Mozek

Zdroje
 • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
 • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
 • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
 • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
 • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

 • Obr. 1: Autor neznámý. NEUROLOGIE V PODOLOGII. Vase nohy. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.vasenohy.cz/cz/m/neurologie-v-podologii/
 • Obr. 2: Autor neznámý. Fyziologie zrakového systému. Elkovo Čepelík. [online]. 30.11.2014 [cit. 2014-11-30]. Dostupné z: http://www.elkovo-cepelik.cz/fyziologie-zrakoveho-systemu
 
Základní pojmy
Exteroreceptory - díky nim příjímáme podněty z vnějšího prostředí. Proprioreceptory - zprostředkovávají informace o poloze těla. Interoreceptory - informace z vnitřního prostředí organismu. ... Zobrazit více
Obrázek

Obr. 2: Vjem

Kontrolní otázka

Jaké receptory jsou zodpovědné za pociťování bolesti?

Díky jakým receptorům dokážeme rozeznat teplo od chladu?

Co jsou to interoreceptory?

Jak vede vzruch do korového analyzátoru?

Zamysli se

Vhodné pro ZŠ

Jaký je rozdíl mezi vzruchem a vjemem?

Zamysli se

Jaký je rozdíl mezi mechanoreceptorem, termoreceptorem a chemoreceptorem?