Sacharidy

Sacharidy

Název sacharidy pochází z latinského slova „ sákcharon“, což znamená cukr nebo sladkost.

Sacharidy jsou významné přírodní látky přítomné ve všech organismech.Vznikají v rostlinách při fotosyntéze -  nejvýznamnější reakci pro život na naší Zemi. Tato reakce probíhá běžně v přírodě, ale v chemických laboratořích se ji doposud nepodařilo uskutečnit. Při fotosyntéze ( fotos- světlo, syntthesis- spojení) dochází v zelených rostlinách působením slunečního záření k reakci oxidu uhličitého s vodou a vzniká kyslík a glukóza. Glukózu pak rostliny přeměňují na složitější sacharidy.

Obr. 1: Schematické znázornění fotosyntézy

Živočichové musí sacharidy přijímat potravou. Patří mezi základní živiny. Nízkomolekulární sacharidy mají sladkou chuť. Se složitostí molekuly se sladká chuť ztrácí.

Sacharidy jsou někdy nesprávně nazývány jako uhlohydráty, karbohydráty nebo uhlovodany.

Zdroje
  • DURČÁKOVÁ, Zdenka et al. Chemické pokusy pro žáky základních škol. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 177 s, ISBN 80-86238-17-2
  • HOLEČEK, Václav, Luboš STÁRKA a Emil BIELIK. Biochemie. 1. vydání. Praha: Avicenum,zdravotnické nakladatelství, 1983.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie v kostce II.. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, ISBN 80-7200-342-9.

Obrázky

 

 

Obrázek

Obr. 2: Hnědý cukr

Zajímavost

Je chléb sladký?

Vyzkoušejte si  jednoduchý experiment. Ukousněte sousto chleba a žvýkejte ho co nejdéle v ústech. Po určité době vám chleba v ústech zesládne. Proč?

Vysvětlení:V ústech se vyskytuje enzym ptyalin (slinná amyláza), který štěpí velkou molekulu škrobu na jednodušší sacharidy, které jsou sladké.