Oligosacharidy

Oligosacharidy

Jsou bílé krystalické látky sladké chuti, dobře rozpustné ve vodě. Jsou složeny ze 2-10 molekul monosacharidů vzájemně vázaných glykosidickou vazbou, která vzniká odštěpením vody.

Nejběžnější typy oligosacharidů jsou složené ze 2 monosacharidů - disacharidy.

Glykosidická vazba u disacharidů může vznikat dvěma způsoby:

  • Poloacetalový hydroxyl (původně funkční skupina monosacharidu, která se změnila při cyklizaci) jedné molekuly se spojí s některým alkoholovým hydroxylem druhého monosacharidu. Neboť alespoň u jednoho monosacharidu zůstal zachovaný poloacetalový hydroxyl, disacharid neztrácí redukční účinky.Takovéto disacharidy označujeme jako redukující.

  • Poloacetalový hydroxyl jednoho monosacharidu se spojuje s poloacetalovým hydroxylem druhého monosacharidu. Neboť nezůstal zachovaný ani jeden poloacetalový hydroxyl disacharid ztrácí redukční účinky. Takovéto disacharidy označujeme jako neredukující.

 

Redukující disacharidy

Maltóza (sladový cukr)

Je složena ze 2 molekul alfa-D-glukopyranóz, vázaných vzájemně vazbou C1 a C4.Vyskytuje se v klíčícím obilí a ve sladu. Vzniká po štěpení škrobu enzymem amylázou.

V tenkém střevě se maltóza štěpí na 2 molekuly glukózy.

obrazek

Obr. 1: Maltóza

 

Laktóza (mléčný cukr)

Je tvořena beta-D-galaktopyranózou a beta-D-glukopyranózou. Je obsažena v savčím mléce. Lidské mléko je tvořeno asi ze 7 % laktózou. Hydrolyzuje se enzymem laktázou v tenkém střevě na molekulu glukózy a galaktózy. U žen v době kojení dochází k vylučování laktózy do moči - laktosurie.

Obr. 2: Laktóza

 

Disacharidy neredukující

Sacharóza (třtinový cukr)

Je tvořena z alfa-D-glukopyranózy a beta-D- fruktofuranózy. Používá se jako sladidlo a jako přísada do léků.

Sacharóza se štěpí v tenkém střevě enzymem sacharázou na glukózu a fruktózu. Tento enzym se nazývá rovněž invertáza, neboť po této hydrolýze dojde ke změně stočení polarizovaného světla. (Roztok sacharózy stáčí rovinu polarizovaného světla doprava, ale po hydrolýze doleva, protože uvolněná fruktóza stáčí rovinu polarizovaného světla více doleva než glukóza doprava).

obrazek

Obr. 3: Sacharóza

Sacharóza se vyrábí z cukrové řepy nebo třtiny. Při této výrobě vzniká jako odpad melasa, která se využívá jako krmivo. Má také příznivý vliv na zdraví člověka (upravuje krevní tlak, hojí záněty, kožní projevy). Pomáhá v prevenci před civilizačními chorobami a rakovinou.

Zdroje
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRAPOVÁ. Odmaturuj! z chemie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2002. 208 s.ISBN 80-86285-56-1.
  • DURČÁKOVÁ, Zdenka et al. Chemické pokusy pro žáky základních škol. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 177 s, ISBN 80-86238-17-2
  • HOLEČEK, Václav, Luboš STÁRKA a Emil BIELIK. Biochemie. 1. vydání. Praha: Avicenum,zdravotnické nakladatelství, 1983.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie v kostce II.. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, ISBN 80-7200-342-9.
  • Lékařská chemie a biochemie: učebnice pro lékařské fakulty.  1. vyd. Praha: Avicenum, 1991. 661 s.ISBN 80-201-0114-4.

Obrázky

 

 

Přílohy
karamelove lizatko.pdf Stáhnout
cukrova duha.pdf Stáhnout
faraonovi hadi.pdf Stáhnout
rychlost rozpousteni.pdf Stáhnout
kysela hydrolyza sacharozy.pdf Stáhnout
Zajímavost

Obr. 4: Zkysaný mléčný produkt - kefír

Kvašení laktózy

Některé typy mikroorganismů zkvašují laktózu na kyselinu mléčnou (mléčné kvašení – homofermentace) nebo na kyselinu mléčnou, ethanol a oxid uhličitý (alkoholové kvašení – heterofermentace) toho se využívá při tvorbě kefíru z kravského mléka.

Laboratorní cvičení

Karamelové lízátko- vhodné i pro žáky ZŠ

Opatrným zahříváním sacharózy vzniká vonný karamel. Karamelové lízátko si můžete vyrobit.

Obr. 5: Vyrobené karamelové lízátko

 

V hlavním textu v přílohách najdete návod.

Laboratorní cvičení

Cukrová duha - vhodné i pro žáky ZŠ

Ze sacharózy si můžete rovněž vyrobit cukrovou duhu. V hlavním textu v přílohách najdete návod.

Laboratorní cvičení

Rychlost rozpouštění sacharózy - vhodné i pro žáky ZŠ

Myslíte si, že se moučkový a krystalový cukr rozpouští stejně rychle, když se jedná o tutéž látku? V hlavním textu v přílohách najdete návod na experiment, při němž si svou domněnku můžete prověřit.

Laboratorní cvičení

Kyselá hydrolýza sacharózy

K hydrolýze sacharózy nemusí docházet pouze enzymaticky, ale také účinkem kyselin. Vyzkoušejte si experiment, při němž budete provádět kyselou hydrolýzu sacharózy. Návod na experiment najdete v příloze.

Obrázek

Obr. 6: Provádění kyselé hydrolýzy sacharózy

Laboratorní cvičení

Faraonovi hadi- vhodné i pro žáky ZŠ

Sacharózu lze redukovat až na uhlík, který působením vznikajícího oxidu uhličitého získává tvar "hada". Návod na experiment najdete v příloze.

Obrázek

Vznikající faraónův had