Heteroglykosidy

Heteroglykosidy

Jsou to složené sacharidy, které obsahují ve své molekule mimo cukerné složky i složku necukernou - aglykon.

Mukopolysacharidy

Jsou obsaženy v pojivových tkáních jako rosolovité, mazlavé a slizké látky.

Kyselina hyaluronová

Je složená z kyseliny glukuronové a N-acetylglukosaminu. Vyskytuje se v pojivových tkáním, ve sklivci, kůži a pupeční šňůře. V tkáních se někdy váže na bílkoviny.

Kyslina hyaluronová se již v 60. letech používala k léčbě vředů a popálenin. Dnes se používá mimo jiné v oční chirurgii a v plastické chirurgii k vyplnění vrásek.

obrazek

Obr. 1: Vzorec kyseliny hyaluronové

Kyselina chondroitinsírová

Podílí se rovněž na stavbě pojivových tkání, především chrupavky. Je to makromolekulární látka podobná kyselině hyaluronové, která obsahuje navíc ještě estericky vázané zbytky kyseliny sírové.

Heparin

Obsahuje ve své molekule opět kyselinu glukuronovou a sulfonovaný glukosamin. Zabraňuje srážení krve, proto ho také nazýváme antiprotrombin, neboť brání přeměně protrombinu v trombin.

Glykoproteiny

Základ molekuly tvoří bílkovina, na kterou se váže kovalentní vazbou sacharid.Tyto látky mají antigenní vlastnosti, někdy i hormonální a enzymovou aktivitu.

Mukoproteiny

Vznikají vzájemným navázáním proteinů a mukopolysacharidů. Jsou součástí tělních hlenů a obsahují více jak 40 % sacharidů. Většinou kryjí povrchy sliznic a mají ochrannou funkci.

Glykoproteiny krevní plazmy

Zástupci této skupiny jsou imunoglobuliny, transferin a alfa1 glykoprotein.

Zdroje
  • BENEŠOVÁ, Marika a Hana SATRAPOVÁ. Odmaturuj! z chemie. Vyd. 1. Brno: Didaktis, 2002. 208 s.ISBN 80-86285-56-1.
  • DURČÁKOVÁ, Zdenka et al. Chemické pokusy pro žáky základních škol. Vyd. 1. Olomouc: Univerzita Palackého, 2001. 177 s, ISBN 80-86238-17-2
  • HOLEČEK, Václav, Luboš STÁRKA a Emil BIELIK. Biochemie. 1. vydání. Praha: Avicenum,zdravotnické nakladatelství, 1983.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie v kostce II.. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, ISBN 80-7200-342-9.
  • Lékařská chemie a biochemie: učebnice pro lékařské fakulty.  1. vyd. Praha: Avicenum, 1991. 661 s.ISBN 80-201-0114-4.

Obrázky

Zajímavost

Obr. 2: Kontaktní čočka

Kyselina hyaluronová

Kyselina hyaluronová se využívá i v roztocích na uchovávání kontaktních čoček.

Kyselina hyaluronová se štěpí enzymem hyázou. Tento enzym obsahují některé patogenní mikroorganismy a to jim umožňuje snadno pronikat do tkání. Je to rovněž enzymem, který odpovídá za proniknutí spermie do vajíčka.

Výroba kyseliny hyaluronové je založena na genetické modifikaci bakterie Escherichia coli.

Doplňující učivo

Heparin

Heparin se aplikuje jako lék proti srážení krve pod kůži, nebo infuzně do žil. Používá se i k léčbě bércových vředů, nebo také jako prevence plicních embolií u dlouhodobě ležících pacientů.

Obr. 3: Heparin