Přehled metabolismu sacharidů

Přehled metabolismu sacharidů

Sacharidy jsou jednou z hlavních složek potravy. Jsou přijímány hlavně ve formě polysacharidů (škrob, glykogen, celulóza), poté ve formě disacharidů (hlavně sacharóza), nejmenším podílem jsou zastoupeny monosacharidy (glukóza, fruktóza, galaktóza). Trávení sacharidů začíná již v dutině ústní účinkem enzymu ptyalinu, který štěpí škrob a glykogen na dextriny až maltózu.

V žaludku je štěpení minimální a trávení dále pokračuje v tenkém střevě působením pankreatické šťávy. Pankreatická šťáva obsahuje alfa amylázu, jejímž působením vznikají disacharidy, které se dále štěpí až na monosacharidy. (Maltóza je štěpena enzymem maltázou na 2 molekuly glukózy, laktóza je štěpena enzymem laktázou na glukózu a galaktózu, sacharóza je štěpena enzymem sacharázou na fruktózu a glukózu.)

Monosacharidy jsou následně střevní stěnou vstřebány do krevního oběhu. Hlavním monosacharidem je glukóza, jejíž hladina v krvi se pohybuje v rozmezí 3,5-5,6 mmol/l díky hormonálnímu působení glukagonu a inzulínu.

Proces, při kterém sacharidy v přírodě vznikají, se nazývá fotosyntéza.

Zdroje
  • HOLEČEK, Václav, Luboš STÁRKA a Emil BIELIK. Biochemie. 1. vydání. Praha: Avicenum,zdravotnické nakladatelství, 1983.
  • KOTLÍK, Bohumír a Květoslava RŮŽIČKOVÁ. Chemie v kostce II.. Havlíčkův Brod: Fragment, 1997, ISBN 80-7200-342-9.
  • Lékařská chemie a biochemie: učebnice pro lékařské fakulty.  1. vyd. Praha: Avicenum, 1991. 661 s.ISBN 80-201-0114-4.
  • ODSTRČIL Jaroslav a Milada ODSTRČILOVÁ. Chemie potravin, 1. vydání, Brno: Národní centrum ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů, 2006, ISBN 80-7013-435-6.
Přílohy
enzymova hydrolyza skrobu.pdf Stáhnout
Víte, že ...

...celulóza vám energii nedodá?

Lidský organismus nemá enzym schopný štěpit celulózu, tuto schopnost mají pouze býložravci díky speciální střevní mikroflóře.

 

Laboratorní cvičení

Enzymatická hydrolýza škrobu - vhodné i pro žáky ZŠ

Důkaz enzymatického štěpení škrobu ptyalinem až na molekuly maltózy si můžete vyzkoušet - návod najdete v přílohách v hlavním textu.