Pohlavní soustava

Jednou z nejdůležitějších vlastností všech živých organismů je schopnost rozmnožovat se. Rozmnožování umožňuje rozmnožovací soustava, nebo také pohlavní či reprodukční soustava. Zajišťuje vznik nového jedince a současně vytváří podmínky pro zabezpečení další existence svého druhu. Prostřednictvím ženských a mužských pohlavních buněk je zajišťován přenos genetických informací.

Vývoj této soustavy je úzce spjat s vývojem močové soustavy, obě soustavy totiž vznikají ze společného základu, a to z mezodermu.

Rozmnožovací soustava je tvořena pohlavními žlázami a přídatnými pohlavními orgány, pohlavními cestami. Pohlavní žlázy jsou zodpovědné za produkci pohlavních buněk a pohlavních hormonů. Díky mužským (spermie) a ženským (vajíčka) pohlavním buňkám dochází prostřednictvím pohlavního spojení (koitus) k oplození a vzniku nového jedince.

Pohlavní orgány jsou uloženy zčásti v malé pánvi, zčásti zevně.

Pohlavní orgány rozlišujeme na:

- pohlavní orgány mužské;

- pohlavní orgány ženské.

Obr. 1: Pohlavní soustava

 

Zdroje
  • DYLEVSKÝ, Ivan. Somatologie – Učebnice pro zdravotnické školy a bakalářské studium. 1. vyd. Olomouc: EPAVA Olomouc s. r. o., 2000, 480 s. ISBN 978-80-86297-05-7.
  • FLEISCHMANN, Jaroslav a Rudolf LINC. Anatomie člověka II. 2. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1964, 240 s. ISBN 14-375-73.
  • KOPECKÝ, Miroslav a Martina CICHÁ. Somatologie pro učitele. 1. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, 2005, 263 s. ISBN 80-244-1072-9.
  • KŘIVÁNKOVÁ, Markéta a Milena HRADOVÁ. Somatologie – Učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Grada Publishing. a.s., 2009, 214 s. ISBN 978-802-4729-886.
  • PĚGŘÍM, Raromír a Antonín VALACHOVIČ. Anatomie a fyziologie člověka – učebnice pro střední zdravotnické školy. 1. vyd. Praha: Státní zdravotnické nakladatelství, 1969, 516 s. ISBN 08-032-69.

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. Moje tělo. O zdraví. [online]. 23. 11. 2014 [cit. 2014-11-23]. Dostupné z: http://www.ozdravi.org/moje-telo
Zajímavost

Spermie potřebují ke svému vývinu teplotu okolo 34°C. Vyšší teplota může způsobit i neplodnost. 

Největší buňka v lidském těle je ženské vajíčko, nejmenší mužská spermie. Ženské vajíčko je velké až 150 µm.

Délka semenotvorných kanálků v jednom varleti dosahuje okolo 250 metrů.

Víte, že ...

... každou sekundu se vytvoří u zdravého muže asi 1 000 spermií, tedy asi 100 miliónů spermií denně.

... při narození se v jednom vaječníku nachází asi 400 000 nezralých vajíček. Dozraje jich přibližně okolo 400.

... spermie se pohybuje v ženském ústrojí rychlostí 3 mm za sekundu. Do vejcovodu tak smermie doputují přibližně za 30 – 60 minut po pohlavním styku.

Úkol

Vhodné i přo žáky ZŠ

K čemu slouží pohlavní orgány?

Vyjmenujte mužské a ženské pohlavní orgány.

Základní pojmy
Ženské pohlavní buňky - vajíčka Mužské pohlavní buňky - spermie Pohlavní spojení - koitus