Polygrafické materiály

POLYGRAFICKÉ MATERIÁLY

Polygrafické materiály neboli materiály používané v polygrafické výrobě zahrnují velkou skupinu materiálů, do které patří potiskované materiály (papír, plasty, kovy, …), tiskové barvy, tiskové desky, materiály pro dokončovací zpracování, materiály pro zušlechťování tiskovin i součásti strojů a nástrojů pro tiskové techniky. Po prostudování této kapitoly byste měli získat přehled o sortimentu
a vlastnostech hlavních materiálů v polygrafické výrobě. Vlastnosti materiálů rozhodují o kvalitě, funkčnosti a celkovém vzhledu daného tiskového procesu. Proto je důležité se mezi danými materiály dobře orientovat.

Mnoho z dnes používaných polygrafických materiálů obsahuje polymerní látky (makromolekulární látky). Těmto látkám jsou věnovány následující kapitoly, ve kterých se dozvíte více o jejich výjimečných vlastnostech. Polymery našly uplatnění jako podstatné součásti tiskových barev a laků, tiskových desek pro různé techniky tisku, ale především mezi potiskovanými materiály (papír, plasty).

Zdroje
  • KAPLANOVÁ, Marie. Moderní polygrafie. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, 2010, 391 s. ISBN 978-80-254-4230-2.

Obrázky:

Literatura

 Obr. 1: Publikace Moderní polygrafie

Publikace Moderní polygrafie podává přehled o současném stavu technologií a technik v polygrafické výrobě.