Základy genetiky

Základy genetiky

Genetika je jednou z nejdůležitějších teoretických věd z hlediska popisu jakékoli živé soustavy. U genetické informace je počátek každého současného živého organismu. Genetická informace určuje budoucí anatomickou stavbu organismu, určuje, jaké látky budou účastníky biochemických a fyziologických procesů v organismu, v neposlední řadě je nepostradatelnou součástí pohlavního i nepohlavního rozmnožování.

Výsledky bádání genetiky jsou důležité pro většinu biologických oborů, například pro botaniku, zoologii, antropologii, mikrobiologii, evoluční biologii. Abychom mohli poznatky genetiky používat, objasníme si základní genetické pojmy- dědičnost, proměnlivost, genotyp, fenotyp, znak, gen.

Zdroje
Opakování

Vhodné i pro ZŠ

1. Která látka přenáší genetickou informaci?

a) sacharidy

b) nukleové kyseliny

c) lipidy

d) proteiny

2. Kde se v buňce nachází genetická informace?

a) ve vakuole

b) v lyzozomech

c) v jádřě

d) v plazmatické membráně