Přehled a dělení papíru

Přehled a dělení papírů

V přechozích lekcích jsme se seznámili s chemickým složením dřeva a s výrobou papíru na papírenském stroji. Ze samotného procesu výroby papíru je zřejmé, že lze tímto postupem vyrobit širokou škálu druhů papíru. Tudíž je poměrně složité rozdělit druhy papírů podle jediného hlediska. Přesto se tiskové papíry nejčastěji dělí podle tiskové techniky, pro kterou jsou určeny nebo podle vlákninového složení a charakteru povrchu na natírané a nenatírané, dřevité a bezdřevné. Pojďme se společně podívat na různá hlediska dělení široké škály papírů:

Papíry lze dělit:

 • podle způsobu výroby:

  • ruční

  • strojní

 

 • podle vláknitého složení:

  • bezdřevé

  • středně jemné

  • dřevité

  • recyklované

 

 • podle povrchu:

  • nehlazené

  • hlazené

  • nenatírané

  • natírané

  • impregnované

  • laminované

 

 • podle použití:

  • balicí

  • grafické

  • technické

  • speciální

 

 • podle tiskové techniky:

  • ofsetové

  • knihtiskové

  • hlubotiskové

 

 • podle plošné hmotnosti:

  • papír

  • karton

  • lepenka.

Přehled tiskových papírů:

1. Nenatírané dřevité papíry

Superkalandrované papíry (SC, Super Calandered)

 • jsou určeny pro kotoučový tisk,

 • vyrábějí se v plošné hmotnosti 40-80 g /m2.

Papíry SCR (Super Calandered Rotogravure)

 • tisk barevných časopisů a katalogů, reklamních novin, prospektů a barevných příloh novin,

 • obsahují více plnidel (mají vyšší hladkost a bělost).

Novinové papíry

 • obsahují vysoký podíl dřevoviny a recyklované vlákniny, obsah buničiny je minimální,

 • důležitými vlastnostmi je pevnost v tahu a opacita.

 

2. Nenatírané bezdřevné papíry

Ofsetové papíry

Ceninové a bankovní papíry (vedle buničiny obsahují vlákna bavlněná, len konopí apod.)

Xerografické papíry

Papíry pro inkjet

 

3. Natírané dřevité papíry

Velmi lehce natírané papíry (ULWC) – tisk barevných časopisů a katalogů.

Lehce natírané papíry (LWC)

Středně natírané papíry (MWC)

 

4. Natírané bezdřevné papíry

Jsou určeny pro archový tisk, používají se pro tiskoviny náročné na kvalitu tisku. (Reklamní brožury, katalogy, výroční zprávy, prospekty, obálky časopisů, publikace apod.)

5. Syntetické papíry (Neobond, Pretex, Polyart)

Pojmem syntetické papíry se označují materiály podobné papíru s obsahem syntetických látek nejméně 20 %. Jedná se o speciální fólie z plastových hmot (např. fólie z napěněných polyuretanů), nebo o vláknité materiály podobné přírodnímu papíru, ve kterém byla vlákna celulózy nahrazena vlákny syntetickými (polyethylenovými, polyamidovými, polyesterovými). Tato vlákna jsou spojena nejčastěji pomocí latexu. Výhodou syntetických papírů je vyšší odolnost proti vlhkosti, chemikáliím a mechanickému namáhaní.

6. Tiskové kartony

Tiskové kartony se dělí podle tvorby listu na papírenském stroji na jednovrstvé (simplex) nebo vícevrstvé (duplex, triplex). Vícevrstvé kartony vznikají za mokra na papírenském stroji (více nátoků) nebo dodatečným slepováním. Kartony z čisté buničiny se používají pro tisk obálek časopisů, reprodukcí, vizitek nebo jídelních lístků.

  

Obr. 1: Karton

7. Lepenky

V polygrafickém průmyslu našly lepenky využití především v oblasti knihařského zpracování nebo v obalové technice. Pro výrobu obalů se používají lepenky plné, nebo vlnité. Vlnité lepenky se vyrábějí na lepenkovém stroji slepováním jedné nebo několika vrstev zvlněného papíru a jedné nebo několika vrstev plochého papíru nebo kartonu. Při podstatně nižší plošné hmotnosti dosahují pevnostních vlastností plné lepenky. Kromě toho má vlnitá lepenka lepší schopnost tlumit nárazy a vibrace. Podle počtu slepovaných vrstev se vlnité lepenky dělí na dvouvrstvé až sedmivrstvé. Podle hodnot vzdálenosti vrcholů vln (rozteče) a výšky vlny se dělí na hrubovlnné, středovlnné, jemnovlnné a mikrovlnné.

  

Obr. 2: Lepenka

Zdroje
 • KAPLANOVÁ, Marie. Moderní polygrafie. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, 2010, 391 s. ISBN 978-80-254-4230-2.

 • PŘIKRYLOVÁ, Eva. Vlastnosti papíru (DUMY). Dostupný v archivu autora. Materiál vznikl v rámci projektu Kvalitní a efektivní vzdělávání pro žáky (DUMY)/ VY_32_INOVACE_02 (číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0772) 

 • Wikipedie. Otevřená encyklopedie. [online]. [cit. 2014-07-01]. Dostupné z: https://cs.wikipedia.org/wiki

Obrázky:

Obrázek

Obr. 3: Ruční papír

Obrázek

Obr. 4: List papíru, výsledný produkt strojní výroby

Opakování

Zopakuj si!

Jednotlivé typy vlákniny se navzájem liší způsobem výroby (mechanicky či chemicky) a také svými vlastnostmi.

Jakými způsoby lze vlákninu ze dřeva získat?

Podívejte se na kapitolu: Výroba papíru.

Rozšiřující pojmy
Laminát (z lat. lamina, vrstva) je druh kompozitního materiálu, který tvoří několik vrstev ze stejného nebo různého materiálu, impregnovaných a slepených vhodnou pryskyřicí nebo jiným pojivem. Vyrá... Zobrazit více
Odkaz

Zajímavý odkaz, který vám přiblíží přehled a dělení papíru.

http://www.grafika.cz/rubriky/polygrafie/prehled-a-deleni-papiru-126993cz

Zajímavost

Obr. 6: Bankovkový papír použitý pro výrobu měny v eurozóně - Euro

Ceninové a bankovní papíry obsahují vedle buničiny obsahují vlákna bavlněná a přídavek jiných vláken, snadno chemicky barvitelných a tím i rozeznatelých při mikroskopické analýze složení papíru (len, konopí, sisal či hedvábí). Z důvodu zabezpečení proti padělání obsahují různé ochranné prvky (např. fluorescenční vlákna, vodoznak,ochranné proužky nebo látky reagující na změnu pH). 

Doplňující učivo

Vybrané zkratky papírů

SC – dřevitý kalandrovaný  (supercalandered paper)

LWC – lehce natíraný dřevitý (light weight coated)

MWC – středně natíraný dřevitý (medium weight coated)

ULWC – ultra lehce natíraný dřevitý (ultra light weight coated)

WFU – bezdřevý nenatíraný (wood free uncoated)

WFC – bezdřevý natíraný (wood free coated)

MC – matný povrch (matt calandered)

MG – strojně leštěný povrch (machine glazed)

MF – strojně hlazený povrch (machine finished)

UG – nehlazený (unglazed)

HiFi – s vysoce zušlechtěným povrchem (high finished)

NP – novinový papír (newsprint)

INP – vylepšený novinový papír (improved newsprint)

ECF – chloruprostý papír (elementar chlorine free)

TCF – úplně chloruprostý papír (total chlorine free)

Doplňující učivo

Značení tiskových technik

O – ofset (offset)

WO – kotoučový ofset (web offset)

HS-…se sušením (heat-set)

CS-… bez sušení (cold-set)

R nebo RG – hlubotisk (rotogravure)

FL – flexotisk (flexo)

LP – knihtisk (letterpress)

D – digitální tisk (digital printing)

C – xerografický tisk (copier)

L – laserový tisk (laser)

IJ – inkoustový tisk (ink-jet)

Zkratky tiskových technik je zvykem uvádět až za druh papíru

Příklad: LWCR je LWC papír pro hlubotisk

 

Rozšiřující pojmy
Neobond je odolný a trvanlivý syntetický papír. Je to ideální podklad pod vše, co má vydržet dlouho a snést hodně. Neobond je oboustranně natíraný a obsahuje směs vybrané buničiny a syntetických v... Zobrazit více
Doplňující učivo

Obr. 7: Ukázka dělení vlnité lepenky.

Vlnitá lepenka je vyráběna lepením rovného papíru (krycí papír) a zvlněného papíru (vlna). Podle počtu vrstev je dělena na 2-vrstvé lepenky, 3-vrstvé, 5-vrstvé a 7-vrstvé (viz obrázek níže). Vždy se střídá rovná vrstva s vlnou.

Jednotlivé vrstvy lepenky se mohou skládat z odlišných druhů papírů a gramáží. Jednotlivé vrstvy vln se navíc mohou vzájemně odlišovat výškou a roztečí vlny. Kombinací různých druhů papírů, gramáží a vln ve vrstvách lepenky dochází ke specifickým vlastnostem lepenek.

Typ vlny Počet vlna na 1 metr Tloušťka vlny (mm)
A vlna 108 +/− 10 4.8
B vlna 154 +/− 10 3.2
C vlna 128 +/− 10 4.0
E vlna 295 +/− 13 1.6
F vlna 420 +/− 13 0.8

Běžné velikosti vlny se označují jako „A“, „B“, „C“, „E“ a „F“ nebo mikrovlna. Písmena neodpovídají velikosti vln, ale pořadí, v jakém byly jednotlivé typy vyvinuty. Typy vlny prozrazují počet vln, nicméně u různých výrobců se může počet mírně lišit. Měření počtu vln je spolehlivější metodou, než měření tloušťky desky, která se v důsledku výrobních podmínek může měnit. Nejčastěji používaná velikost je typ „C“.