Přehled a dělení tiskových barev

Rozdělení tiskových barev

Tiskové barvy lze dělit podle různých hledisek. Základní rozdělení je z hlediska použité tiskové techniky:

 • ofsetové tiskové barvy

 • flexotiskové barvy

 • hlubotiskové barvy

 • sítotiskové barvy.

Ofsetové barvy

Ofsetové barvy, jakožto i technika tisku – ofset, patří mezi nejpoužívanější v ČR. Z principu tisku u techniky ofsetu vyplývá, že barva musí mít hydrofobní vlastnosti. Dle způsobu zasychání rozdělujeme barvy do dvou skupin:

 • barvy pro kotoučové tiskové stroje:

  • coldsetové

  • headsetové

  • UV barvy

 • barvy pro archové stroje:

  • oxidativní

  • freshové

  • semi-freshové.

Ofsetové barvy mohou zasychat zapíjením, odpařením, oxypolymerací nebo polymerací vyvolanou UV zářením. Viskozita ofsetových barev narůstá od novinových (5-7 Pa s) přes heat-setové (8-11 Pa s) po archové (23-25 Pa s).

Coldsetové barvy, které se vyznačují nízkou viskozitou, zasychají okamžitě, a to vpíjením. Použití našly převážně v periodickém tisku pro potisk savých materiálů.

Heatsetové barvy zasychají okamžitě, jsou vystaveny vysoké teplotě ihned po nanesení na papír. Používají se pro tisk katalogů, časopisů.

UV barvy zasychají působením UV záření. Obsahují fotoaktivní látky, které se po ozáření UV sesíťují a barva velmi rychle usychá. Používají se u velmi kvalitních tisků.

Oxypolymerační barvy zasychají shora, ihned po nanesení se na povrchu barvy tvoří vrstva zabraňující obtahování. V oxidativních barvách převažují oxidanty nad antioxidanty. Lze jimi tisknout na velké množství papírů.

Freshové barvy zasychají po zapití antioxidantů do papíru. Převažují antioxidanty nad oxidanty. Používají se na potisk natíraných papírů.

Semi-freshové barvy jsou vhodné pro potisk papírů s nerovným povrchem (obsahují tvrdé vosky).

Flexotiskové barvy

Jsou barvy nízkoviskózní (tekuté). Podle způsobu schnutí je lze rozdělit na:

Vodou ředitelné barvy, které zasychají vpíjením do papíru a částečně i odpařováním. Rozpouštědlem je voda nebo voda s etanolem. Používají se výhradně pro potisk papíru a vlnitých lepenek. Jsou ekologické.

Konvenční ředidlové barvy obsahují vysoce těkavá rozpouštědla (alkoholy, ketony, estery). Zasychají buď odpařováním ředidel při potisku nesavých materiálů, nebo odpařováním a částečným vpíjením při potisku savých materiálů. Obsahem hořlavých rozpouštědel se tyto barvy řadí mezi neekologické.

UV barvy zasychají ozářením UV paprsky. Prozatím se používají omezeně. Výhodou je, že jsou ekologicky nezávadné a lze s nimi potiskovat široké spektrum materiálů.

Hlubotiskové barvy

Hlubotiskové barvy jsou charakteristické vysokou tekutostí (nízkou hustotou). Vysoká tekutost je nutná pro rychlé naplňování
a vyprazdňování tiskových buněk formového válce. Obsahují těkavá rozpouštědla (toluen), a tudíž zasychají odpařováním ale i vpíjením. Používají se k potisku časopisů a katalogů. Speciálním typem hlubotiskových barev se potiskují bankovky a známky. Jde
o neekologické barvy.

Sítotiskové barvy

Pro sítotiskové barvy je charakteristická větší síla barvového filmu (20-60 μm) a s tím související delší doba schnutí. Tyto barvy mají tixotropní vlastnosti – jde o pokles viskozity při mechanickém namáhání a opětovné zvýšení viskozity v klidovém stavu. Lze je použít k potisku akrylového skla nebo polypropylenu (PP).

 

Tak jako všechno, i technologie tisku a tiskových barev se neustále rozvíjí. Kam se ubírá budoucnost tiskových barev? Máte nějaký tip? Hlavním cílem je vyrobit barvy ekologické, které by nezatěžovaly životní prostředí. Současným trendem jsou také rychleschnoucí barvy, které se vytvrzují působením UV záření. Dále také barvy metalické, efektní a fluorescenční.

 

Zdroje
 • KAPLANOVÁ, Marie. Moderní polygrafie. Praha: Svaz polygrafických podnikatelů, 2010, 391 s. ISBN 978-80-254-4230-2.

 • PŘIKRYLOVÁ, Eva. Tiskové barvy - rozdělení (DUMY) Materiál vznikl v rámci projektu Kvalitní a efektivní vzdělávání pro žáky (DUMY)/ VY_32_INOVACE_02 (číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0772) 

 • web Didot tisk web [online]. [cit. 2014-11-08]. Dostupné z: http://www.didottisk.cz/index.php

Obrázky:

 

 

Obrázek

Obr. 1: Novinový tisk je typickým příkladem použití coldsetových barev

Rozšiřující pojmy
Hybridní barvy (ofsetové barvy pro archové stroje). Hybridní barvy jsou kombinací barev na bázi rostlinných olejů a barev s reakcí na záření UV. Schnou oxidací a UV polymerací. Spojují výhody kl... Zobrazit více
Zajímavost

Obr. 2: Časopisy

Heatsetové barvy

... schnou za pomocí horkého vzduchu nebo IČ záření, což je vhodné pro časopisecký tisk (nebo tam, kde potiskujeme natírané papíry).

Doplňující učivo

Hlubotiskové barvy

Každá tisková jednotka obsahuje sušící zařízení a odsávání plynných výparů z barev, které se rekuperují.

Speciální typ hlubotiskových barev je používán na potisk bankovek či známek.

 

Obr. 3: Bankovky používané v ČR