Tvrdost vody

Tvrdost vody

Při oběhu vody na Zemi vznikají roztoky ve vodě rozpustných látek. Množství těchto látek udává tvrdost vody.

Druhy vod podle tvrdosti

Měkká voda

Obsahuje malé množství rozpuštěných látek, příklad: voda dešťová, voda v potocích a řekách.

Tvrdá voda

Obsahuje větší množství rozpuštěných minerálních látek, příklad: voda procházející vrstvami zemské kůry.

Minerální voda

Obsahuje značné množství minerálních látek, ale i rozpuštěných plynů, zejména oxidu uhličitého. Některé minerální vody mají léčivé účinky a v místech jejich výskytu jsou často lázeňská zařízení, příklad: Luhačovice, Františkovy Lázně, Mariánské Lázně, Karlovy Vary.

Druhy tvrdosti vody

Tvrdost vody může být trvalá nebo přechodná, způsobují jí především některé rozpustné vápenaté a hořečnaté soli:

Trvalá tvrdost

  • Trvalá tvrdost vody je způsobená zejména sírany, které lze odstranit přidáním uhličitanu sodného. Vzniknou nerozpustné uhličitany – vápenatý, hořečnatý, popř. železnatý.

Přechodná tvrdost

  • Přechodná tvrdost vody je způsobena hydrogenuhličitany, např. Ca(HCO)3. Lze je odstranit povařením. Hydrogenuhličitan přechází za vyšší teploty na nerozpustný uhličitan:

Ca(HCO)3 → CaCO3 + H2O + CO2

CaCO3 vytváří povlaky které nazýváme vodní kámen (obr. 1).

obrazek

Obr. 1: Vodní kámen

obrazek

Obr. 2: Krystal vodního kamene

Zdroje
  • BENEŠ, Pavel a kol. Základy praktické chemie pro 8. ročník základní školy. 2.vyd. Praha: Fortuna, 2006. ISBN 80–7168–879–7. 
  • ŠKODA, Jiří a Pavel Doudlík. Chemie 8  - učebnice pro základní školy a víceletá gymnázia. Plzeň: Nakladatelství Fraus, 2006. ISBN 80- 7238-442-2.
  • VACÍK, Jiří a kol. Přehled středoškolské chemie. Praha: SNP- pedagogické nakladatelsvtí, 1995. ISBN 80 – 85937-08-5.

Obrázky

  • Obr. 1: Autor neznámý. http://aquasoftener.cz [cit. 2014-05-05]. Dostupné z: http://aquasoftener.cz/tvrda-voda/
  • Obr. 2: Autor neznámý. http://cs.wikipedia.org [cit. 2014-05-05]. Dostupné z: http://cs.wikipedia.org/wiki/Vodn%C3%AD_kámen

 

Praktická ukázka

Prohlédněte si vnitřek varné konvice, ve které se často vaří voda. Co jste pozorováním zjistili?