Vzduch

Vzduch

Jde o směs plynných, kapalných a pevných látek, kde jednotlivé složky nejsou pouhým okem vidět. Je nevyčerpatelným zdrojem některých prvků, například: dusíku, kyslíku a vzácných plynů. Vzduch patří k základním podmínkám života. Vytváří plynný obal Země – atmosféru.