Atom

Atom

Všechny látky jsou tvořeny z částic. Částice stejné látky jsou stejné, různých látek se od sebe liší velikostí, tvary a složením. Základní stavební jednotka látek se nazývá atom.

Atom lze dělit pouze fyzikálními postupy (např. jaderná reakce), chemickými prostředky jej dělit nelze.

Dílčí lekce