Dřevotřískové desky – DTD

Dřevotřískové desky – DTD

Obr. 1: Detail struktury DTD desky

Dřevotřísková deska (DTD) je materiál vyrobený z dřevních třísek a syntetického lepidla za použití tepla a tlaku.

DTD desky se dělí podle způsobu lisování na:

  • výtlačně lisované (plné a vylehčené),
  • plošně lisované (jednovrstvé, třívrstvé a pětivrstvé).

Dále se dělí podle použitého lepidla na:

  • nevodovzdorné,
  • vodovzdorné.

DTD desky lze také rozdělit podle povrchové úpravy na:

  • nebroušené,
  • broušené,
  • laminované,
  • olepené dýhou.

DTD desky se většinou dále zpracovávají dýhováním, nebo se používají na výrobu lamino desek a laminátů. Dřevotříska se standardně vyrábí v tloušťce od 6 do 38 mm a v plošných rozměrech 2800 x 2070 mm, 2800 x 1830 mm nebo 5600 x 2070 mm. Hlavním využitím DTD desek je především výroba nábytku a stavebně truhlářské výrobky. Existují však i nosné DTD desky, které jsou využívány např. jako nosné části prefabrikovaných panelů dřevostaveb.

Zdroje