Překližky

Překližky

Obr. 1: Detail struktury Překližky

Překližky vznikají slepením tří nebo více vrstev loupaných nebo krájených dýh. Lepením dýh na sebe kolmo ke směru vláken se omezuje borcení a umožňuje vytvořit desky velkých rozměrů s vynikajícími mechanickými vlastnostmi. Podle směru vláken vrchních konstrukčních dýh – překližovaček se překližky dělí na podélné a příčné.

Detailnější rozdělení překližek podle druhu použití:

  • truhlářské – vhodné na výrobu nábytku, interiérových prvků, obkladů a hraček,
  • vodovzdorné konstrukční – vhodné na obaly, bednění, ploty, dřevěné konstrukce a výrobu forem,
  • gabonové – vhodné pro stavbu a vybavení interiéru lodí,
  • stavební s povrchovou úpravou (folie) – vhodné na bednění, šalování, podia, předzahrádky, přístřešky, sportovní a dětská hřiště, imobiliáře, pro automobilový průmysl – návěsy, přívěsy, nástavby a dodávkové vozy,
  • mnohavrstvené překližky multiplex – vhodné na stoly, výrobu ponků, reprobeden, nábytku, pro laserové řezání a strojní průmysl,
  • se sníženou hořlavostí – vhodné pro vnitřní vybavení veřejných budov (letiště, nádraží, divadla, hotely) a dopravních prostředků (vysokorychlostní soupravy, tramvaje, železniční vagony a vozy metra),
  • se speciálním povrchem – vhodné na opláštění domů, sportovní a dětská hřiště, imobiliáře a stavbu lodí,
  • antivibrační – vhodné na podlahy dopravních prostředků,
  • rámové lišty a tvarové výlisky.
Zdroje