Úchylkoměry

Úchylkoměry

Úchylkoměry jsou měřicí přístroje, u kterých se převádí zdvih měřicího dotyku na stupnici úchylkoměru.

Analogové úchylkoměry mají dvě stupnice

 • hlavní po obvodu úchylkoměru má hodnotu dílku 0,01 mm nebo 0,001 mm - velká ručička
 • vedlejší stupnice slouží k zobrazení celých milimetrů - malá ručička

Otočný číselník umožňuje vynulování v jakékoliv poloze. Pohyblivé toleranční značky na číselníku slouží   k vyznačení povolené tolerance.

Měřicí rozsah u setinových úchylkoměrů je obvykle 10 mm, tisícinové mají rozsah 1 mm nebo 3 mm.

Měřicí dotyky jsou vyměnitelné podle účelu měření. Při měření se úchylkoměr upíná do stojánku (upínací průměr 8 mm).

Při měření musíme dbát na to, aby byl měřicí dotyk kolmý k ose měření.

   

Obr. 1: Analogový úchylkoměr   

Digitální číselníkové úchylkoměry

Měřicí rozsah nejčastěji 12 mm až 50 mm, číslicový krok 0,01 mm nebo 0,001 mm.

Obr. 2: Digitální úchylkoměr

Páčkový úchylkoměr - Pupitas 

Díky otočné dotykové páčce jsou všestranně použitelné pro rozdílová měření. Měřicí rozsah je však malý.

Obr. 3: Páčkový úchylkoměr

Číselníkové úchylkoměry se používají zpravidla k těmto činnostem:

 • měření úchylek kontrolovaného rozměru od nastaveného
 • měření úchylek tvaru a polohy, především obvodového a čelního házení
 • vyrovnávání součástí do předepsané polohy při obrábění nebo měření

    

Obr. 4: Měření úchylek kontrolovaného rozměru

 

 

Obr. 5: Měření obvodového házení
Zdroje
 • DILLINGER, Josef a kol. Moderní strojírenství pro školu i praxi. Vyd. 1. Praha: Europa-Sobotáles, 2007. 608 s. ISBN 978-80-86706-19-1.
 • NENÁHLO, Čeněk. Měření vybraných geometrických veličin. Praha: Česká metrologická společnost, 1999.

Obrázky:

 • Pokud není uvedeno jinak, autorem obrázků je Ing. Oldřich Fojtek
Kontrolní otázka

Otázky pro žáky SŠ

 1. Uveďte, k čemu se používají číselníkové úchylkoměry.
Zapamatuj si

Úchylkoměry jsou měřicí přístroje, u kterých se převádí zdvih měřicího dotyku na stupnici úchylkoměru.

Úchylkoměry se používají zpravidla k těmto činnostem:

 • měření úchylek kontrolovaného rozměru od nastaveného
 • měření úchylek tvaru a polohy, především obvodového a čelního házení
 • vyrovnávání součástí do předepsané polohy při obrábění nebo měření