Příklady zemních prací

Příklad přípravných zemních prací:

Obr. 1: Sejmutí ornice

Obr. 2: Kácení porostů

Obr. 3: Vytyčení stavby

Příklad hlavních zemních pracích:

Obr. 4: Hloubení rýhy pro základový pás

Příklad dokončovacích zemních prací:

Obr. 5: Dokončovací terénní úpravy domu

Zdroje

Obrázky:

  • Obr. 1:  Autor neznámý. [online]. [cit. 2014-10-28]. Dostupné z: http://www.levne-zakladovedesky.cz/galerie/21/.
  • Obr. 2:  Pokud není uvedeno jinak, obrázky jsou z archívu autora
  • Obr. 3:   Autor neznámý. Vytyčení pozemku. [online]. [cit. 2014-12-04]. Dostupné z: http://www.hrg.cz/fotogalerie-stavba.php.
  • Obr. 4:  Autor neznámý. [online]. [cit. 2014-10-28]. Dostupné z: http://www.levne-zakladovedesky.cz/galerie/21/.
  • Obr. 5:  Autor neznámý. [online]. [cit. 2014-10-28]. Dostupné z: http://stavohavel.cz/slu%C5%BEby/zemn%C3%AD-pr%C3%A1ce.