Polární regiony

Obr. 1: Antarktida

Nejchladnější oblasti Země

 • řadíme sem Antarktidu a Arktidu
 • podnebí zde je drsné a chladné
 • podmínky života ovlivňují polární noc a polární den
 • život se odehrává v oceánech 

 

a) Antarktida (Antarctic)

 • rozkládá se kolem jižního pólu (má větší rozlohu než Evropa)
 • částečně zamrzlý oceán s velkými plochami tundry
 • život vázán výhradně na oceán
 • nemá trvalé osídlení
 • druhově chudé porosty: zakrslé břízy a vrby, ostřice, suchopýr, mechy a lišejníky, v některých oblastech lišejníková tundra
 • žijí zde tučňáci
 • téměř celý povrch je pokryt ledovcem (největší zásobárna sladké vody na světě)
 • mezinárodní smlouva zajišťuje, že Antarktida nebude předmětem vojenských zájmů a zatím se zde nebudou těžit nerostné suroviny
 • na ostrově Jamese Rosse je postavena česká polární stanice J. G. Mendela

b) Arktida (Arktis ARCTIC)

 • polární oblast kolem severního pólu
 • nejbouřlivější moře světa
 • skrývá se zde nerostné bohatství – ropa, uhlí
 • živočichové žijí na Zemi, žije zde lední medvěd

Arktida (Arktis) a tundra

Severní ledový oceán – nejmenší a nejmělčí

 • pevninská společenstva – tundra (otevřená krajina bez stromů), permafrost – věčně zmrzlá půda, zabraňuje odtoku při jarním tání
 • krátký biologický rok – četné populace komárů, hnízdění ptáků, rychlá tvorba biomasy, kvetení bylin
 • množství planktonních řas – zdroj potravy, významný článek potravního řetězce
 • nepříznivé klima, ale bohatý život – studená voda, sediment bohatý na živiny
 • Nízká druhová diverzita: 23 druhů savců a 70 druhů ptáků

Obr. 2: Arktida – pohled z letadla

Příklady živočichů: arktické sovy, bělokur rousný (na zimu zbarvení bílé), pižmoni, lumíci, medvěd lední, liška polární (potrava zbytky i mršiny), sob polární, pižmoň – omezený přístup k potravě

Antarktida

Jižní ledový oceán – biologicky nejproduktivnější

 • nízká druhová diverzita, ale obrovská četnost populací (nepřetržité denní světlo, zdroj energie)
 • velká produktivita biomasy – kril (drobní korýši), oproti pevnině je oceán poměrně teplý
 • pevnina izolována od ostatního světa, porytá ledovcem (mocnost až 4000 m)
 • teplota po většinu roku pod bodem mrazu nebo mírně nad nulou

Obr. 3: Antarktida

Organizmy

 • řasy, lišejníky na skalách
 • život na antarktickém poloostrově – chvostoskoci, hlísti, roztoči

Obratlovci: většina druhů se na pevnině pouze rozmnožuje – tučňáci,

 • téměř všichni na zimu opouštějí ledovec a tráví zimu na moři
 • tuleni, velryby
 • tvorba „dýchacích otvorů“ – děr v ledu 

Přizpůsobení nepříznivému klimatu: odolnost vůči chladu, sezónnost přístupu k potravě, specifická termoregulace), jemná srst (mění barvu v zimě a v létě), peří, silné tukové vrstvy pod kůží (tzv. trán), využití i v období nedostatku potravy. 

Antropické vlivy

Antarktická dohoda (1961) – ochrana před komerčním využíváním

Arktida:

 • těžba nafty, minerálů a lov živočichů
 • globální oteplování a ztenčování ozonové díry – působení na biodiverzitu v obou oblastech, tání ledovců
Zdroje

Obrázky:

Čti také

Arktida je nádherná a zcela unikátní přírodní oblast, jedno z posledních zdánlivě neposkvrněných území na Zemi. Kouzelnou, ale křehkou Arktidu však ohrožují změny klimatu a hon za podmořskými zásobami ropy a hrozí, že se krása bílého vrcholku naší planety brzy promění v bolestný obraz zkázy. Ochrana Arktidy by měla být jedním z hlavních cílů v ochraně přírodního bohatství Země. 

Podívej se na video:

https://www.youtube.com/watch?v=Y4hya6e8m5E