Proteosyntéza

Proteosyntéza

Proteosyntéza je proces, ve kterém se tvoří bílkoviny. Proteosyntéza se skládá ze dvou kroků.

 

  • V prvním kroku dochází k přepisu (transkripci) genetického kódu DNA do mRNA. Transkripce probíhá v buněčném jádru.

  • V druhém kroku dochází k překladu (translaci) kódu z mRNA a k tvorbě bílkovin. Translace probíhá na ribozomech.

 

Obr. 1: Schéma proteosyntézy

Dílčí lekce
Zdroje
  • CAMPBELL, Neil A. a kol. Biology: concepts. 4. vyd. San Francisco: Benjamin Cummings, 2003, 781 s. ISBN 080536627X.

  • RAYMOND, Kenneth W. General, organic, and biological chemistry: an integrated approach. 1. vyd. Hoboken, N.J.: John Wiley, 2006, 494 s. ISBN 04-714-4707-2.

  • REECE Jane B., Lisa A. URRY, Michael L. CAIN, Steven A. WASSERMAN, Peter V. MINORSKY a Robert B. JACKSON. Campbell Biology. 9. vyd. San Francisco: Benjamin Cummings, 2011, 1309 s. ISBN 978-0321558237.

  • Pokud není uvedeno jinak je autorem obrázků Mgr. František Brauner, Ph.D.

Odkaz

DNA, Hot Pockets, & The Longest Word Ever: Crash Course Biology #11

http://www.youtube.com/watch?v=itsb2SqR-R0