Genetika buněk (cytogenetika)

Genetika buněk (cytogenetika)

Na buněčné úrovni je nejdůležitější přenos genetické informace z buňky do jiné buňky při buněčném dělení. V buňkách je genetická informace uložena v DNA, buněčné jádro obsahuje většinu genetického materiálu v chromozomech. Cytogenetika studuje chromozomy ve vztahu k dědičnosti.

Zdroje
Přílohy
Cytogenetika - geny a alely.ppt Stáhnout
Kontrolní otázka

Vhodné i pro žáky ZŠ

  1. Co je předmětem výzkumu v cytologii?
  2. Objasni pojem DNA, RNA.
  3. Kde se nachází chromozomová hmota v buňce?
  4. Vysvětli pojem cytogenetika, co je předmětem výzkumu této vědy?