Pouště

Charakteristika:

 • stanoviště s význačnými extrémy teplotními, srážkovými
 • limitující faktor života v poušti – voda, teplota (až 70 oC)
 • silné větry
 • intenzivní sluneční záření

pravá poušť: 250 mm srážek /rok (krátkodobé, nárazové)

polopoušť:    400 mm srážek/rok

Geografické rozšíření: střední Afrika, Austrálie, střední Asie

Obr. 1: Mapa rozložení pouští

Obr. 2: Poušť Kandahár

Obr. 3: Adrarské písky

Biodiverzita

Rostliny

 • rostlinný pokryv velmi redukovaný

Živočichové

 • typičtí kočovní živočichové (andulka vlnkovaná v Austrálii, pouštní saranče), většina živočichů aktivní v noci
 • explozivní množení, získávání vody z potravy – metabolická voda
 • bezobratlí silně redukováni
 • obratlovci – pohyb v písku namáhavý (prolézání uvnitř, široká chodidla – např. velbloud, gekon, specifický pohyb hadů –  boční, zanechává typické stopy v písku

Příklady obratlovců:

 • stepokur (voda pro mláďata v prsním opeření)
 • přímorožec šavlorohý (vodu získává z potravy)
 • šakal obecný (aktivní v noci)
 • hadi ukrytí v písku (např. zmije rohatá)
 • blatnice americká (jedna z pouštních žab, které žijí v podzemí)

Antropické vlivy

 • velmi malé
 • využívání pouští pro chov domácích zvířat (koz) – rozšiřování pouští do oblastí, kde nebyly (dezertifikace)

POLOPOUŠTĚ

 • rozšířenější, více srážek
 • charakteristické sukulenty a kaktusy

 

Zdroje

Obrázky:

Čti také

Antropické vlivy

Antropické vlivy jsou změny v přírodě vzniklé v důsledku lidské činnosti.

Čti také

Desertifikace je proces degradace území na pouště a polopouště. Způsobena může být různými globálními klimatickými jevy, přirozenými i člověkem vyvolanými, jakož i přímou lidskou činností v dané oblasti či v oblastech těsně sousedících, například:

 • spásáním dobytkem a zvěří,
 • kácením zeleně v dané oblasti,
 • nadměrným odběrem vody pro závlahu zemědělské půdy
 • zásahem do přírodních procesů probíhajících v dané oblasti

Společným prvkem je přetěžování míry, do které se spodní vody, půda a zeleň dokáží obnovovat.

Příkladem desertifikace může být rozšiřování Sahary nebo vysychání Aralského jezera.

Doplňující učivo

Poušť je neúrodná oblast, která trpí nedostatkem vody a tedy i vegetace. Rozlišujeme čtyři typy pouští – erg je písečná poušť, na níž se často vytváří krásné duny; reg a hamada jsou skalnaté, kamenité pustiny a serir je jméno pro štěrkovou poušť. U pramenů vznikaly po tisíciletí oázy, některé se změnily ve významná obchodní města a jsou dnes turistickými atrakcemi. V jiných místech dokázala poušť vytvořit tak nádherné přírodní scenérie, že se až tají dech. 

Největší pouště světa:

 1. Sahara (Afrika)
 2. Arabská poušť (Afrika)
 3. Gobi (Asie)
 4. Patagonská poušť (Jižní Amerika)
 5. Great basin (Severní Amerika)
 6. Chihuanhuan (Severní Amerika)
 7. Velká písečná poušť (Austrálie)
 8. Karakum (Asie)
 9. Kyzylkum (Asie)
 10. Taklamakan (Asie)
 11. Kalahari (Afrika)

Čti také na:

http://www.hedvabnastezka.cz/top-tipy/15998-top-7-nejkrasnejsich-pousti-ktere-musite-videt/

 

Víte, že ...

Máme v Česku také pouště?

Poušť není jen Sahara nebo Kalahari. Pouště jsou rozmanitá prostředí a rozhodně si je nepředstavujte jen jako obrovské písečné duny. Také v České republice najdeme byť malé, přesto významné písečné plochy.

Více se dočtete na: http://www.national-geographic.cz/clanky/pouste-v-cesku-ano-a-mame-jich-hned-nekolik-kde-je-najdete-a-jak-vznikly.html#.VGnKNPmG98E